Wydział Architektoniczno-Budowlany Starostwa Powiatowego w Piasecznie Referat w Lesznowoli

Decyzją Starosty Piaseczyńskiego referat w Lesznowoli wydziału Architektoniczno-Budowlanego zawiesza działanie od dnia 31 maja 2019 r. do odwołania z powodu braków kadrowych. W sprawach prowadzonych w Lesznowoli należy kontaktować się z wydziałem Architektoniczno-Budowlanym w Piasecznie.

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie Referat w Lesznowoli

Interesanci będą przyjmowani po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: (22) 708 91 43; (22) 708 92 24; (22) 708 92 25.

Koordynator: Teresa Kurmanowska

Pokój nr 11 

Tel. wew. 143, 224, 225

Fax: /22/ 736-11-84

e-mail: komunikacja@lesznowola.pl

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek 9:30 – 16:45

wtorek - piątek 8:00 – 15:00

przerwa 11:00 – 11:20

Nr rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Piasecznie

62 1020 1169 0000 8002 0107 8963