Wydział Architektoniczno-Budowlany Starostwa Powiatowego w Piasecznie Referat w Lesznowoli

Decyzją Starosty Piaseczyńskiego referat w Lesznowoli wydziału Architektoniczno-Budowlanego zawiesza działanie od dnia 31 maja 2019 r. do odwołania z powodu braków kadrowych. W sprawach prowadzonych w Lesznowoli należy kontaktować się z wydziałem Architektoniczno-Budowlanym w Piasecznie.

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie Referat w Lesznowoli

W celu załatwienia spraw związanych z rejestracją pojazdu oraz zgłoszenia wszelkich zmian dotyczących pojazdów już zarejestrowanych, należy wejść na stronę: bezkolejki.eu/lesznowola i dokonać rejestracji do kolejki.  Jeżeli do rejestracji lub zmiany jest więcej niż jeden pojazd, należy zarezerwować terminy na każdy pojazd osobno.

Zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu można kierować na adres mailowy: zbyciainabycia@piaseczno.pl lub osobiście po wcześniejszym umówieniu przez system: bezkolejki.eu/lesznowola Zgłoszenia również są przyjmowane w Wydziale Komunikacji i Transportu w Piasecznie ul. Czajewicza 2/4 pok. 22 (II piętro) bez wcześniejszej rezerwacji wizyty. 


Koordynator: Teresa Kurmanowska

Pokój nr 11 

Tel. wew. 143, 224, 225

Fax: /22/ 736-11-84

e-mail: komunikacja@lesznowola.pl

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek 9:30 – 16:45

wtorek - piątek 8:00 – 15:00

przerwa 11:00 – 11:20

Nr rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Piasecznie

62 1020 1169 0000 8002 0107 8963