• Wydział Architektoniczno-Budowlany Starostwa Powiatowego w Piasecznie Referat w Lesznowoli

Pokój nr 5

Małgorzata Rostkowska

Elżbieta Galbarczyk

Tel. wew. 137

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek 9.30-16.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

  • Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie Referat w Lesznowoli

Koordynator: Teresa Kurmanowska

Pokój nr 11, 13

Tel. wew. 143, 224, 225,

Fax: /22/ 736-11-84

e-mail: komunikacja@lesznowola.pl

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek 9.30 – 16.45
wtorek - piątek 8.00 – 15.00

przerwa 11.00 - 11.20

Nr rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Piasecznie

62 1020 1169 0000 8002 0107 8963