Maria Jolanta Batycka-Wąsik

tel. wew. 101, e-mail: wojt@lesznowola.pl
Pani Wójt przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach:
9.30 - 12.00 bez zapisów
12.30 - 16.00 na zapisyZadania Wójta

- przygotowywanie projektów uchwał
- określanie sposobu wykonywania uchwał
- wykonywanie uchwał rady i zadań gminy określonych przepisami prawa
- gospodarowanie mieniem komunalnym
- wykonywanie budżetu gminy
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędu
- kierowanie Urzędem Gminy i bieżącymi sprawami gminy

W zakresie ochrony życia i mienia mieszkańców:

- opracowanie planu operacyjnego przed powodzią
- ogłaszanie i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego
- zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośredniego zagrożenia
- w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej i podejmowanie działań określonych innymi przepisami prawa

W zakresie zarządzania mieniem i gminnej gospodarki finansowej:

- dokonywanie wydatków budżetowych
- zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy
- emitowanie papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy
- dysponowanie rezerwami budżetowymi
- udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej


NOTKA BIOGRAFICZNA

Maria Jolanta Batycka-Wąsik jest absolwentką prawa Samorządowego Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Zarządzania i Marketingu oraz Podyplomowych Studiów „Prawo Europejskie Samorządu Terytorialnego" w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W 2011 roku ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN, obecnie w trakcie przewodu doktorskiego.

Laureatka licznych nagród i wyróżnień, m.in.: „Wójt Roku 2001” w konkursie zorganizowanym przez I Program Telewizji Polskiej, "Najlepszy Samorządowiec 2005 Roku"; „Najlepszy Wójt 2009 Roku”, "Najlepszy Wójt Roku 2010", "Najlepszy Wójt Roku 2011", "Kobieta Sukcesu Mazowsza 2011", "Europejczyk Roku 2011", "Samorządowy Menadżer Regionu 2011", "Najlepszy Wójt Roku 2012", „Samorządowy Menadżer Roku 2012” w ramach konkursu Gmina Fair Play, „VIP Biznesu 2013”, „Businesswoman Roku 2013”, „Najlepszy Wójt Roku 2013”, „Samorządowy Menadżer Regionu 2014”, „VIP Samorządu 2014”, wyróżniona także nagrodą specjalną z okazji 25-lecia Wolności RP czy nagrodą Bene Meritus (Dobrze Zasłużony) przyznaną przez Europejski Klub Biznesu Polska.

Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP,Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, złotym medalem Za zasługi dla Obronności Kraju, srebrną odznaką Przyjaciel Dziecka, Odznaką Honorową Polskiego Związku Niewidomych, odznaką Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, złotą odznaką Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, złotą odznaką „Za zasługi dla spółdzielczości bankowej im. Franciszka Stefczyka”, odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, Złotym medalem za zasługi dla Policji, srebrnym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Odznaką Honorową za zasługi dla Samorządu Terytorialnego przyznana przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.


PATRONAT HONOROWY WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter wydarzenia czy projektu realizowanego na terenie Gminy Lesznowola lub z udziałem jej Mieszkańców. Zasady obejmowania wydarzeń patronatem określa Regulamin Patronatu Honorowego Wójta Gminy Lesznowola (do pobrania z załącznika). 

W celu uzyskania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Lesznowola nad organizowanym przedsięwzięciem należy wypełnić wniosek, a następnie wysłać go pocztą elektroniczną na adres: patronaty@lesznowola.pl, wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola. Wzór wniosku znajduje się w załączniku. 

Patronat jako wyróżnienie honorowe nie stanowi deklaracji wsparcia finansowego  danego przedsięwzięcia.