Pokój nr 3

Zofia Duda

Sylwia Borowska

Tel. wew. 124, tel. bezpośredni: /22/ 70 89 124

STANOWISKO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

1. Przygotowanie do akceptacji Wójta propozycji kwartalnych planów kontroli jednostek organizacyjnych urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Przygotowanie szczegółowych planów kontroli i przeprowadzanie kontroli wg regulaminu kontroli wewnętrznej.
3. Przedstawianie Wójtowi Gminy wyników kontroli wewnętrznej wraz z projektem zaleceń pokontrolnych.
4. Wykonywanie na polecenie Wójta kontroli doraźnych.