Małgorzata Seliga

Marlena Soboń

Pokój nr 101

Tel. wew. 120

Tel.bezpośredni /22/ 70 89 120

Jolanta Czyżewska

Pokój nr 107

Tel. wew. 250

Tel. bezpośredni /22/ 70 89 250

REFERAT SPRAW ORGANIZACYJNYCH I PRACOWNICZYCH
ZADANIA I KOMPETENCJE

Kadry:

 • Prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników Urzędu.
 • Prowadzenie spraw osobowych i akt kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy.
 • Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem zawodowym pracowników Urzędu.
 • Opracowywanie i aktualizacja zakresów czynności poszczególnych stanowisk pracy w porozumieniu z Sekretarzem Gminy i kierownikami referatów .
 • Prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników Urzędu.
 • Prowadzenie obowiązujących ewidencji osobowych, opracowywanie analiz, informacji i sprawozdawczości o sytuacji kadrowej
  w Urzędzie
 • Prowadzenie archiwum akt osobowych byłych pracowników, wystawianie świadectw pracy i legitymacji służbowych .
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie dyscypliny pracy w Urzędzie.
 • Prowadzenie ewidencji urlopów, wyjść służbowych i prywatnych oraz odbioru godzin pracowników Urzędu.
 • Prowadzenie ewidencji oraz wypisywanie delegacji służbowych.
 • Składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtwarzania akt sądowych.
 • Prowadzenie ewidencji wydanych upoważnień i pełnomocnictw.