Referat znajduje się na parterze w pokojach nr 8 i 15 oraz na poziomie -1 w pok. nr 1 A

Kierownik Referatu - Hanna Borowska, tel. 22 708 91 42


Kierownik mgr Hanna Borowska, pokój nr 15

Prowadzenie postępowań w sprawach udzielania ulg (umorzenia podatku, rozłożenie podatku na raty, odroczenia terminu płatności podatku)  w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym, podatku od środków transportowych dla osób fizycznych, dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych. 
Prowadzenie postępowań w sprawie udzielania ulg w ramach pomocy publicznej de minimis dla przedsiębiorców oraz rolników.

Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o udzielenie ulg w spłacie podatków stanowiących dochód gminy a pobieranych przez Urzędy Skarbowe.

Koordynowanie oraz nadzór merytoryczny i organizacyjny pracy Referatu.

tel. 22 708 91 42
e-mail: hanna.borowska@lesznowola.pl; podatki@lesznowola.pl Inspektor Hanka Wysocka, pokój nr 8

Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych dla miejscowości: Garbatka, Jabłonowo, PAN Jastrzębiec, Kolonia Mrokowska, Kolonia Warszawska, PAN Kosów, Kosów, Łazy, PGR i Radiostacja Łazy, Mroków, Stachowo, Stefanowo, Warszawianka, Wilcza Góra, Władysławów, Wola Mrokowska, Wólka Kosowska.

Wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów podatkowych w zakresie zadań realizowanych przez Referat Realizacji Podatków i Opłat.

tel. 22 708 91 95
e-mail: podatki@lesznowola.plInspektor mgr Anna Jodłowska-Tupacz, pokój nr 8

Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych dla miejscowości: Nowa Wola, Mysiadło, Zamienie, Nowa Iwiczna

Wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów podatkowych w zakresie zadań realizowanych przez Referat Realizacji Podatków i Opłat.

tel. 22 708 91 95
e-mail: anna.jodlowska-tupacz@lesznowola.pl; podatki@lesznowola.plInspektor mgr Rafał Laskus, pokój nr 8

Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych wsi: Lesznowola, Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna, Jazgarzewszczyzna, Łoziska, Zgorzała, Janczewice, Podolszyn.

Wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów podatkowych w zakresie zadań realizowanych przez Referat Realizacji Podatków i Opłat. 

tel: 22 708 92 15
e-mail: rafal.laskus@lesznowola.pl; podatki@lesznowola.plInspektor Danuta Łukasik, pokój nr 8

Prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów oraz umorzeń w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów oraz umorzeń w podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

Wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów podatkowych w zakresie zadań realizowanych przez Referat Realizacji Podatków i Opłat. 

tel: 22 708 92 30
e-mail: podatki@lesznowola.plInspektor mgr Sylwia Osińska-Kuć, pokój nr 15

Prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów oraz umorzeń w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym od osób fizycznych dla miejscowości: Janczewice, Jazgarzewszczyzna, Łoziska, Lesznowola, Magdalenka, Mysiadło, Podolszyn, Zgorzała, Łazy, Jabłonowo, Kolonia Warszawska.

Rozliczanie inkasentów (sołtysów) z tytułu wpłat należności podatkowych z ww. miejscowości. 

Wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów podatkowych w zakresie zadań realizowanych przez Referat Realizacji Podatków i Opłat. 

tel. 22 708 91 42,
e-mail: sylwia.osinska@lesznowola.pl; podatki@lesznowola.pl Inspektor mgr Anna Bronisz, pokój nr 15


Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.  

Wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów podatkowych w zakresie zadań realizowanych przez Referat Realizacji Podatków i Opłat.

tel. 22 708 91 42  


e-mail: anna.bronisz@lesznowola.pl; podatki@lesznowola.pl


Inspektor mgr Krystian Paprocki, pokój nr 8

Dokonywanie wymiaru podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

Prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów oraz umorzeń w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym od osób fizycznych dla miejscowości: Garbatka, Jastrzębiec, Nowa Wola, Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Stefanowo, Wilcza Góra, Wola Mrokowska, Warszawianka, Zamienie, Marysin, Mroków, Władysławów, Wólka Kosowska.

Rozliczanie inkasentów (sołtysów) z tytułu wpłat należności podatkowych z ww. miejscowości.

Wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów podatkowych w zakresie zadań realizowanych przez Referat Realizacji Podatków i Opłat. 

tel. 22 708 92 30

e-mail: krystian.paprocki@lesznowola.pl; podatki@lesznowola.pl

  


Inspektor Mariola Bogacka, pokój 1 A (poziom -1)

Sprawdzanie prawidłowości podstawy prawnej opodatkowania podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

tel: 22 708 92 18
e-mail: podatki@lesznowola.pl