Kierownik Referatu mgr Hanna Borowska

Ulgi i umorzenia w podatkach lokalnych, pomoc publiczna dla przedsiębiorców i rolników. 
Wymiar podatku od środków transportowych. Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych.Nadzór i kontrola nad księgowością podatkową, egzekucją i kontrolą podatkową w terenie. Nadzór i kontrola nad wymiarem podatkowym gminy Lesznowola.

tel. 22 708 91 42
e-mail: hanna.borowska@lesznowola.pl


Inspektor Hanka Wysocka

Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych dla wsi: Garbatka, Jabłonowo, PAN Jastrzębiec, Kolonia Mrokowska, Kolonia Warszawska, PAN Kosów, Kosów, Łazy, PGR i Radiostacja Łazy, Mroków, Stachowo, Stefanowo, Warszawianka, Wilcza Góra, Władysławów, Wola Mrokowska, Wólka Kosowska

tel: 22 708 92 15
e-mail: podatki@lesznowola.pl


Inspektor Anna Jodłowska-Tupacz

Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych dla wsi: Nowa Wola, Mysiadło, Zamienie, Nowa Iwiczna

tel. 22 708 91 95
e-mail: podatki@lesznowola.pl


Inspektor Rafał Laskus

Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych wsi: Lesznowola, Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna, Jazgarzewszczyzna, Łoziska, Zgorzała, Janczewice, Podolszyn.

tel: 22 708 92 15
e-mail: podatki@lesznowola.pl


Inspektor Danuta Łukasik

Informacja o nadpłatach i zaległościach podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym od osób prawnych, od środków transportowych, księgowość i egzekucja zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym od osób prawnych

tel: 22 708 92 30
e-mail: podatki@lesznowola.pl


Inspektor Emilia Ziomek-Ike

Informacja o nadpłatach i zaległościach w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym od osób fizycznych dla wsi: Janczewice, Jazgarzewszczyzna, Łoziska, Lesznowola, Magdalenka, Mysiadło, Podolszyn, Zgorzała, Jabłonowo, Łazy, Kolonia Warszawska

tel: 22 708 91 08
e-mail: emilia.ziomek-ike@lesznowola.pl
 


Informacja o nadpłatach i zaległościach w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym od osób fizycznych dla wsi: Garbatka, Jastrzębiec, Nowa Wola, Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Stefanowo, Wilcza Góra, Wola Mrokowska, Warszawianka, Zamienie, Marysin, Mroków, Władysławów, Wólka Kosowska

tel: 22 708 91 08

Egzekucja podatkowa Gminy Lesznowola

Inspektor Krystian Paprocki

tel. 22 708 92 30
e-mail: krystian.paprocki@lesznowola.pl

  

Kontrola podatkowa gminy Lesznowola

Inspektor Mariola Bogacka

tel: 22 708 92 18
e-mail: mariola.bogacka@lesznowola.pl

Inspektor Irmina Świtek

tel. 22 708 91 08
e-mail: irmina.switek@lesznowola.pl