Pokój nr: 108


Kierownik: Agnieszka Anna Adamus

Tel. wew. 121, tel. bezpośredni: 22 708 91 21, 

e-mail: prasa@lesznowola.pl


Pracownicy: 

Główny specjalista ds. promocji i kontaktów z mieszkańcami - Karolina Sobolewska

Tel. wew. 266, tel. bezpośredni: /22/ 708 92 66, 

e-mail: k.sobolewska@lesznowola.pl

Inspektor ds. promocji i komunikacji z mieszkańcami - Mateusz Ryczywolski

e-mail: mateusz.ryczywolski@lesznowola.plREFERAT PROMOCJI I KOMUNIKACJI Z MIESZKAŃCAMI1. Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami podlega bezpośrednio Sekretarzowi.

2. Do zakresu działania Referatu Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami w szczególności należy:

1) tworzenie i opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych Gminy;

2) przygotowywanie, w porozumieniu z komórkami i jednostkami organizacyjnymi Gminy, informacji prasowych oraz pisemnych stanowisk i oświadczeń organów Gminy;

3) współpraca z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi w zakresie promocji Gminy;

4) redagowanie kwartalnika Biuletyn Informacyjny Gminy Lesznowola – tworzenie i pozyskiwanie tekstów, współpraca z grafikiem oraz drukarnią;

5) redagowanie strony internetowej Urzędu Gminy www.lesznowola.pl;

6) obsługa mediów społecznościowych – prowadzenie profilu Gminy na Facebooku i Instagramie;

7) obsługa Gminnego Systemu Powiadamiania SMS (z wyłączeniem komunikatów z zakresu zarządzania kryzysowego);

8) prowadzenie spraw związanych z Honorowym Patronatem Wójta Gminy Lesznowola;

9) organizacja i obsługa imprez promujących Gminę oraz wspieranie innych imprez o charakterze promocyjnym organizowanych na terenie Gminy;

10) promowanie gminy w celu pozyskania inwestorów i rozwoju przedsiębiorczości;

11) przyjmowanie delegacji, organizowanie konferencji, debat i spotkań okolicznościowych;

12) opracowywanie ankiet konkursowych w ogólnopolskich i regionalnych programach konkursowych adresowanych do samorządów;

13) sporządzanie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń gminnych;

14) zamawianie gminnych materiałów promocyjnych;

15) przekazywanie do publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu;

16) bieżąca współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi o podobnym charakterze w innych instytucjach.