Pokój 108

Kierownik - Agnieszka Anna Adamus

Tel. wew. 121, tel. bezpośredni: 22 708 91 21, e-mail: prasa@lesznowola.pl

Główny specjalista ds. promocji i kontaktów z mieszkańcami - Karolina Sobolewska

Tel. wew. 266, tel. bezpośredni: /22/ 708 92 66, e-mail: k.sobolewska@lesznowola.pl


ZADANIA I KOMPETENCJE

 • Prowadzenie spraw związanych z redagowaniem i wydawaniem “Biuletynu Informacyjnego Gminy Lesznowola".
 • Kontakt z mediami.
 • Prowadzenie strony internetowej Urzędu Gminy oraz profilu na facebooku.
 • Prowadzenie spraw związanych z Honorowym Patronatem Wójta Gminy Lesznowola.
 • Przygotowywanie - w porozumieniu z merytorycznymi referatami - artykułów prasowych oraz pisemnych stanowisk i oświadczeń organów Gminy.
 • Dystrybucja i rejestracja ogłoszeń prasowych Urzędu Gminy.
 • Przygotowywanie materiałów do wydawnictw promujących Gminę (map, folderów, informatorów, katalogów itd.) oraz programów radiowych i telewizyjnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z imprezami promującymi gminę, w tym udziału Gminy w targach, konferencjach itp.
 • Przyjmowanie delegacji, organizowanie spotkań okolicznościowych.
 • Bieżąca współpraca z jednostkami o podobnym charakterze w innych instytucjach.
 • Obsługa Gminnego Systemu Powiadamiania SMS.