Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 28 kwietnia 2003 w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Z 2003 R Nr 77, poz. 687)
 • Ustawa z dn. 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014, poz. 1628 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola ul .Gminna 60, 05-506 Lesznowola, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
I piętro, pokój nr 103
tel. 757-93-40 (41,42) wew. 128, 208.
Tel. bezpośredni 22 708 92 08, 22 708 91 28
poniedziałek 9 30 – 17 30
wtorek – piątek 8 00 – 16 00

Sposób załatwienia sprawy:
Zezwolenie.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek z oznaczeniem wnioskodawcy i jego adresu zamieszkania.
 • Wniosek – dostępny w kancelarii urzędu, referacie – pok. nr 103 lub na stronie internetowej urzędu /www.lesznowola.pl/
 • Do wniosku wnioskodawca dołącza pisemną informację o:
 • pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci i ewentualnym sposobie oznakowania psa, o miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.

Opłaty:

Podanie – bez opłat
Zezwolenie – 82 zł / płatne w kasie lub na konto Urzędu Gminy /
Kasa Urzędu czynna jest w godzinach:
poniedziałek 9 30 – 16 30
wtorek – piątek 8 00 – 15 00

Czas załatwienia sprawy:
30 dni

Wykaz psów uznawanych za agresywne, na utrzymywanie, których należy uzyskać zezwolenie:

 • Amerykański pit bull terrier
 • Pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)
 • Buldog amerykański
 • Dog argentyński
 • Pies kanaryjski (Perro de presa Canario)
 • Tosa inu Rottweiler
 • Akbash dog
 • Anatolian karabash
 • Moskiewski stróżujący
 • Owczarek kaukaski