Podstawa prawna:

  • Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. 2014r., poz. 518 ze zm.).

Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminna 60, 05 – 506 Lesznowola, Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
parter, pokój nr 21
tel. 22 757-94-19, 22 708 91 19
poniedziałek 9:30- 17:30,
wtorek – piątek 8:00 - 16:00

Sposób załatwiania sprawy:
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek – druk dostępny w kancelarii urzędu, na stronie internetowej urzędu /www.lesznowola.pl/.
  • Projekt podziału nieruchomości przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z wykazem zmian gruntowych i protokołem przyjęcia granic nieruchomości.

Opłaty:
Czynności zwolnione z opłaty skarbowej (Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 ze zm.)

Czas załatwiania sprawy:
Do 14 dni od złożenia wniosku wraz z dokumentacją.