Podstawa prawna:

  • Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. Nr 518 ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminna 60, 05 – 506 Lesznowola ,Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
parter, pokój nr 21
tel. 22 757-94-19, 22 708 91 19
poniedziałek 9:30- 17:30,
wtorek – piątek 8:00 - 16:00

Sposób załatwienia sprawy:
Uchwała Rady Gminy wyrażająca zgodę na zamianę nieruchomości
Negocjacje
Protokół z negocjacji
Zawarcie umowy zamiany nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Wymagane dokumenty:
Pisemne wystąpienie o dokonanie zamiany nieruchomości.

Opłaty:
Czynności zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dn. 16.11.2006 o opłacie skarbowej.

Czas załatwienia sprawy:
Do 6 miesięcy