Podstawa prawna:

  • Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminna 60, 05 – 506 Lesznowola ,Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
parter, pokój nr 21
tel. 22 757-94-19, 22 708 91 19
poniedziałek 9:30- 17:30,
wtorek – piątek 8:00 - 16:00

Sposób załatwiania sprawy :
Uchwała Rady Gminy o zbyciu lokali wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej.
Umowa w formie aktu notarialnego

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek pisemny .
  • Wniosek o sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy.
  • Umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta na czas nieokreślony.
  • W przypadku zmiany stanu cywilnego najemcy w działce w trakcie trwania umowy najmu lokalu mieszkalnego dokumenty potwierdzające aktualny stan cywilny najemcy.
  • Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego.

Opłaty:
Czynności zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dn. 16.11.2006 o opłacie skarbowej

Czas załatwienia sprawy:
Do 6 miesięcy.