Podstawa prawna:

  • Ustawa o ewidencji ludności z dn. 24.09.2010r., poz. 1427 (Dz. U. Nr 217 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.10.2011 r w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności; Ustawa z dn. 14 06 1960 r
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 tekst jednolity)

Miejsce załatwiania sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola,
Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencyjnych,
I piętro, pokój 106
tel. 757-93-40 (41, 42), wew. 219
tel. bezpośredni. 22 708 92 219
poniedziałek 9:30 – 17:30
wtorek –piątek 8:00 – 16:00

Sposób zatwierdzenia sprawy :

Decyzja

Wymagane dokumenty:

  • Druk zgłoszenia zameldowania na pobyt stały (E1) lub podanie właściciela o wymeldowanie danej osoby odpis lub xero dokumentów stwierdzających uprawnienia wnioskodawcy do danego lokalu / akt własności , decyzja najmu, umowa notarialna

Opłaty:

Druk (E1) nie pobiera się opłaty,

Opłata za wydanie decyzji administracyjnej 10 zł w kasie UG

Czas załatwiania sprawy:

Od dwóch miesięcy , z możliwością przedłużenia