Podstawa prawna:

  • Ustawa o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010r.Nr 217 z dn. 24.09.2010 poz. 1427 z póź.zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności.

Miejsce załatwienia sprawy :

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola,
Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencyjnych,
I piętro, pokój 106,
tel. 757-93-40 (41, 42) wew. 219
tel. bezpośredni. 22 708 92 219
poniedziałek 9:30 – 17:30
wtorek – piątek 8:00 – 16:00

Wymagane dokumenty:

  • Podanie dostępne w referacie lub w kancelarii gminy
  • Dokument stwierdzający tożsamość

Opłaty:

Opłata skarbowa-17zł w zależności od celu przeznaczenia/zgodnie z obowiązującymi przepisami o opłacie skarbowej/,
Opłaty dokonuje się w kasie gminy
Czas załatwienia sprawy:
W dniu stawienia się strony