Bożena Poterała

Joanna Barańska

Jadwiga Siedlanowska

Pokój nr: 106

Tel. wew.: 219

Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 219;


EWIDENCJA LUDNOŚCI - ZADANIA I KOMPETENCJE

  • Prowadzenie rejestru mieszkańców,
  • Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych, prowadzenie postępowania w sprawach ewidencji ludności,
  • Świadczenie usług z bazy rejestru mieszkańców /poświadczenie zamieszkania/,
  • Sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań,
  • Prowadzenie stałego rejestru wyborców,
  • Opracowywanie przyjętych wniosków i sporządzanie odpowiednich wykazów mieszkańców dla potrzeb służby zdrowia, placówek szkolnych, spisów wyborców oraz Policji i USC,
  • Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania.