Bożena Poterała

Joanna Barańska

Jadwiga Siedlanowska

Pokój nr: 106

Tel. wew.: 219

Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 219;

EWIDENCJA LUDNOŚCI - ZADANIA I KOMPETENCJE

  • Prowadzenie kartoteki ewidencji ludności.
  • Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych, prowadzenie postępowania w sprawach ewidencji ludności.
  • Świadczenie usług z dokumentów ewidencji ludności /poświadczenie zamieszkania/.
  • Sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań.
  • Prowadzenie stałego rejestru wyborców.
  • Opracowywanie przyjętych wniosków i sporządzanie odpowiednich wykazów mieszkańców dla potrzeb rejestracji poborowych, służby zdrowia i placówek szkolnych oraz spisów wyborców.
  • Współdziałanie z organami Policji, WKU i USC.
  • Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania.