Marcin Kania 

tel. wew. 101, e-mail: gmina@lesznowola.pl


Podległe referaty:

- Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

- Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

- Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

- Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego


NOTA BIOGRAFICZNA

Mieszkaniec Lesznowoli. Radny Gminy Lesznowola V, VI, VII i części VIII kadencji, podczas której pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki. Inspektor w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego.

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Studium Zamówień Publicznych. Ukończył służbę przygotowawczą urzędnika samorządowego z wynikiem pozytywnym oraz szkolenie dedykowane branży nieruchomości
pt. "Zagospodarowanie przestrzenne."

Zainteresowania: sport, zagospodarowanie przestrzenne, innowacje.