Karolina Pichnej 

tel. wew. 101, e-mail: gmina@lesznowola.plPodległe referaty:

- Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

- Referat Dróg i Mostów

- Referat Zamówień Publicznych

- Zasoby Komunalne Gminy

NOTKA BIOGRAFICZNA

Pani Karolina Pichnej jest absolwentką Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

Z Urzędem Gminy Lesznowola związana od 2007 roku.  Zajmowała się sprawami z zakresu budowy i utrzymania dróg publicznych. 

Na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Lesznowola została powołana 1 września 2016 r. 


Zainteresowania. Lubi sporty indywidualne i dobry kryminał. Miłośniczka zwierząt, która bacznie obserwuje rozwój ich ochrony prawnej w Polsce. Interesuje się także polityką globalną.