Mirosław Wilusz

wew. 101, e-mail: miroslaw.wilusz@lesznowola.pl


Podległe referaty:

- Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

- Referat Dróg i Mostów

- Referat Zamówień Publicznych

- Referat Gospodarki Komunalnej

- Referat Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

- Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej 


NOTKA BIOGRAFICZNA

Mieszkaniec Mysiadła. Radny Gminy Lesznowola VI, VII i części VIII kadencji, podczas której  pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej.

Od ponad 20 lat zajmuje się zawodowo dziedziną wiedzy związanej z realizacją projektów. Absolwent Uniwersytetu Richard Stockton w Stanach Zjednoczonych oraz studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (Zarządzanie Projektem). Absolwent  studiów Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 

Zainteresowania: stosunki międzynarodowe, ekologia i turystyka.