Anna Lasek

Łukasz GrochalaKontakt do Wiceprzewodniczącej Rady Gminy:

tel. 668 193 535, e-mail: anna.lasek@lesznowola.pl; lesznowola3@gmail.com

Dyżury:Kontakt do Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:

tel. 509 389 969, e-mail:  radnygrochala@gmail.com

Dyżury