Okręg wyborczy nr 2.   

Pracuje w komisjach:
- Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki;
- Polityki Społecznej;
- Statutowej - Przewodnicząca komisji;
- Skarg, Wniosków i Petycji
Kontakt do Radnej: 781 156 566

e-mail: magdalena.lyszcz@lesznowola.pl

www.magdalena-lyszcz.pl
https://pl-pl.facebook.com/magdalenalyszcz/