Okręg wyborczy nr 2.   

Pracuje w komisjach:

- Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki

- Polityki Społecznej

- Skarg, Wniosków i Petycji

- Statutowej - (Przewodnicząca)

Kontakt do Radnej: 781 156 566

e-mail: magdalena.lyszcz@lesznowola.pl

www: www.magdalena-lyszcz.pl

Strona na FB: https://pl-pl.facebook.com/magdalenalyszcz/