Okręg wyborczy nr 2.

Pracuje w komisjach: społecznej, rewizyjnej


Kontakt do Radnego:

Tel. 606 863 046, e-mail.: radny.k.lupinski@gmail.com; krzysztof.lupinski@lesznowola.pl