Okręg wyborczy nr 3.

Pełnione funkcje: 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej


Pracuje w komisjach: 

- Polityki Gospodarczej


Kontakt do Radnej:

tel.: 668 193 535

e-mail: anna.lasek@lesznowola.pl, lesznowola3@gmail.com

Strona na FB: https://www.facebook.com/AnnaLasek.Lesznowola/