Okręg wyborczy nr 3.

Pełnione funkcje:

  • Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
  • Przewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej

Pracuje w komisjach: Komisja Polityki Gospodarczej


Kontakt do Radnej:

tel. 668 193 535, e-mail: anna.lasek@lesznowola.pl, lesznowola3@gmail.com

Strona na FB: https://www.facebook.com/AnnaLasek.Lesznowola/