Okręg wyborczy nr 2. Pracuje w komisjach:  Komisja Rewizyjna, Komisja Polityki Gospodarczej, Komisja Polityki Społecznej. 


Kontakt do Radnego:

tel.: 22 757 91 71, 505 826 072