Okręg wyborczy nr 2. 

Pracuje w komisjach:  

- Polityki Gospodarczej

- Polityki Społecznej

- Rewizyjnej


Kontakt do Radnego:

tel.: 22 757 91 71, 505 826 072