Okręg wyborczy nr  3.

Sprawowane funkcje: Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola


Kontakt do Radnej: 

Tel.: 517 622 111