Okręg wyborczy nr  3.

Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola   


Kontakt do Radnej: 

Tel. 517 622 111