Okręg wyborczy nr 3.   

Pracuje w komisjach:

Kontakt do Radnej:

tel. 507 161 850