Okręg wyborczy nr 3.   

Pracuje w komisjach: 

- Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki

- Skarg, Wniosków i Petycji

- Statutowej


Kontakt do Radnej:

tel.: 507 161 850