Okręg wyborczy nr 3   

Sprawowane funkcje: Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości 

Pracuje w komisjach:
Kontakt do Radnego:

tel.: 509 389 969, e-mail:  radnygrochala@gmail.com

strony internetowe: www.facebook.com/lukaszgrochala, www.lukaszgrochala.pl