Okręg wyborczy nr 2.    

Pracuje w komisjach: 


Kontakt do Radnego: