Okręg wyborczy nr 2.    

Pracuje w komisjach:  

- Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki

- Rewizyjnej - (Wiceprzewodniczący)


Kontakt do Radnego:  
tel.:
606 833 797