Okręg wyborczy nr 1.    


Pracuje w komisjach:

- Polityki Gospodarczej

- Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki

- Skarg, Wniosków i Petycji - (Przewodnicząca)


Kontakt do Radnej:

tel.: 505 89-89-45

e-mail: radna@nowaiwiczna.com

www: www.nowaiwiczna.com