Okręg wyborczy nr 2.  

Pracuje w komisjach: 


Kontakt z Radnym: 

tel. 516 428 730, e-mail: tomaszfilipowicz.radny@wp.pl