Okręg wyborczy nr 2.  

Pracuje w komisjach:  

- Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki

- Rewizyjnej - (Przewodniczący)


Kontakt z Radnym: 

tel.: 516 428 730

e-mail: tomaszfilipowicz.radny@wp.pl