Okręg wyborczy nr 3. 

Pracuje w komisjach:

- Polityki Gospodarczej

- Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki

- Skarg, Wniosków i Petycji - (Wiceprzewodniczący)

- Statutowej


Kontakt do Radnego:

tel.: 603 123 364