Okręg wyborczy nr 3. 

Pracuje w komisjach:


Kontakt do Radnego:

tel. 603 123 364