Okręg wyborczy nr 3.

Pracuje w komisjach:   

- Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki - (Wiceprzewodnicząca) 

- Polityki Społecznej

- Statutowej
Kontakt do Radnej: 

tel.: 517 834 446

e-mail: malgorzata.bobrowska@lesznowola.pl

Strona na FB: www.facebook.com/malgorzatabobrowskaRGL