Okręg wyborczy nr 3.

Pracuje w komisjach:  
-Polityki Społecznej 
-Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki
-Statutowej

Kontakt do Radnej: 517 834 446

e-mail: malgorzata.bobrowska@lesznowola.pl

www.facebook.com/malgorzatabobrowskaRGL