Gmina Lesznowola

Skład Rady
W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH w 2018 r. mandat Radnego Gminy Lesznowola uzyskały następujące osoby:

1. Pani Małgorzata Joanna Bobrowska 

2. Pan Konrad Borowski 

3. Pan Tomasz Maciej Filipowicz 

4. Pani Justyna Cecylia Gawęda 

5. Pan Grzegorz Radosław Gonsowski 

6. Pan Łukasz Grochala 

7. Pan Krzysztof Klimaszewski

8. Pani Anita Agnieszka Kochanowska-Cydzik 

9. Pani Bożenna Maria Korlak 

10. Pan Grzegorz Kwiatkowski 

11. Pani Anna Lasek 

12. Pan Krzysztof Łupiński 

13. Pani Magdalena Łyszcz 

14. Pani Marta Natalia Maciejak 

15. Pani Izabela Klaudyna Małek 

16. Pani Bożena Zofia Obłucka 

17. Pan Piotr Józef Osiński 

18. Pan Mariusz Socha

19. Pan Bartłomiej Ludwik Soszyński 

20. Pani Dorota Lidia Vasilopoulou 

21. Pan Jerzy Wiśniewski


Mapkę można wyświetlić powiększoną klikając na mały obrazek u góry. Reprezentacja poszczególnych okręgów wyborczych

OKRĘG NR 1

Justyna Gawęda, Krzysztof Klimaszewski, Izabela Małek, Bożena Obłucka, Mariusz Socha, Bartłomiej Soszyński, Dorota Vasilopoulou.

OKRĘG NR 2

Tomasz Filipowicz, Grzegorz Gonsowski, Grzegorz Kwiatkowski, Krzysztof Łupiński, Magdalena Łyszcz, Marta Maciejak, Jerzy Wiśniewski.

OKRĘG NR 3

Małgorzata Bobrowska, Konrad Borowski, Łukasz Grochala, Anita Kochanowska-Cydzik, Bożenna Korlak, Anna Lasek, Piotr Osiński. 

Bobrowska Małgorzata

2018-11-23

Okręg wyborczy nr 3. Pracuje w komisjach:    - Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki - (Wiceprzewodnicząca)  - Polityki Społecznej - Statutowej

Czytaj więcej

Borowski Konrad

2018-11-23

Okręg wyborczy nr 3.  Pracuje w komisjach: - Polityki Gospodarczej - Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki - Skarg, Wniosków i Petycji - (Wiceprzewodniczący) - Statutowej

Czytaj więcej

Filipowicz Tomasz

2018-11-23

Okręg wyborczy nr 2.   Pracuje w komisjach:   - Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki - Rewizyjnej - (Przewodniczący)

Czytaj więcej

Gawęda Justyna

2018-11-23

Okręg wyborczy nr 1.     Pracuje w komisjach: - Polityki Gospodarczej - Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki - Skarg, Wniosków i Petycji - (Przewodnicząca)

Czytaj więcej

Gonsowski Grzegorz

2018-11-23

Okręg wyborczy nr 2.     Pracuje w komisjach:   - Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki - Rewizyjnej - (Wiceprzewodniczący)

Czytaj więcej

Grochala Łukasz

2018-11-23

Okręg wyborczy nr 3. Sprawowane funkcje: Wiceprzewodniczący Rady Gminy    Pracuje w komisjach:  - Polityki Gospodarczej - Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki

Czytaj więcej

Kochanowska-Cydzik Anita

2018-11-23

Okręg wyborczy nr 3.    Pracuje w komisjach:  - Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki  - Polityki Społecznej - Skarg, Wniosków i Petycji - Statutowej

Czytaj więcej

Klimaszewski Krzysztof 

2014-12-05

Okręg wyborczy nr 1. Pracuje w komisjach:  - Polityki Gospodarczej - Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki - (Przewodniczący) - Polityki Społecznej  Kontakt do Radnego: tel.: 607 330 923

Czytaj więcej

Lasek Anna

2018-11-23

Okręg wyborczy nr 3. Pełnione funkcje:  Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Przewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Pracuje w komisjach:  - Polityki Gospodarczej

Czytaj więcej

Łyszcz Magdalena

2018-11-23

Okręg wyborczy nr 2.    Pracuje w komisjach: - Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki - Polityki Społecznej - Skarg, Wniosków i Petycji - Statutowej - (Przewodnicząca)

Czytaj więcej