SKŁAD KOMISJI VIII KADENCJI


Komisja Rewizyjna

 • Filipowicz Tomasz - Przewodniczący komisji
 • Gonsowski Grzegorz - Wiceprzewodniczący komisji
 • Kwiatkowski Grzegorz - członek komisji
 • Łupiński Krzysztof- członek komisji
 • Obłucka Bożena - członek komisji
 • Osiński Piotr - członek komisji


Komisja Polityki Gospodarczej

 • Maciejak Marta - Przewodnicząca komisji
 • Socha Mariusz - Wiceprzewodniczący komisji
 • Borowski Konrad- członek komisji
 • Gawęda Justyna- członek komisji
 • Grochala Łukasz- członek komisji
 • Klimaszewski Krzysztof - członek komisji
 • Kwiatkowski Grzegorz- członek komisji
 • Lasek Anna- członek komisji
 • Łupiński Krzysztof - członek komisji
 • Osiński Piotr- członek komisji
 • Soszyński Bartłomiej - członek komisji
 • Wiśniewski Jerzy- członek komisji


Komisja Polityki Społecznej 

 • Wiśniewski Jerzy- Przewodniczący komisji
 • Małek Izabela- Wiceprzewodnicząca komisji
 • Bobrowska Małgorzata – członek komisji
 • Klimaszewski Krzysztof – członek komisji
 • Kochanowska-Cydzik Anita – członek komisji
 • Kwiatkowski Grzegorz- członek komisji
 • Łupiński Krzysztof- członek komisji
 • Łyszcz Magdalena - członek komisji
 • Obłucka Bożena- członek komisji
 • Vasilopoulou Dorota- członek komisji


Komisja Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki

 • Klimaszewski Krzysztof - Przewodniczący komisji
 • Bobrowska Małgorzata- Wiceprzewodnicząca komisji
 • Borowski Konrad- członek komisji
 • Filipowicz Tomasz- członek komisji
 • Gawęda Justyna- członek komisji
 • Gonsowski Grzegorz- członek komisji
 • Grochala Łukasz- członek komisji
 • Kochanowska-Cydzik Anita- członek komisji
 • Łyszcz Magdalena - członek komisji
 • Maciejak Marta- członek komisji
 • Socha Mariusz - członek komisji
 • Vasilopoulou Dorota- członek komisji
 • Wiśniewski Jerzy- członek komisji


Komisja Statutowa

 • Łyszcz Magdalena - Przewodnicząca komisji
 • Vasilopoulou Dorota- Wiceprzewodnicząca komisji
 • Bobrowska Małgorzata- członek komisji
 • Borowski Konrad- członek komisji
 • Kochanowska-Cydzik Anita- członek komisji
 • Obłucka Bożena- członek komisji
 • Soszyński Bartłomiej - członek komisji


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Gawęda Justyna- Przewodnicząca komisji
 • Borowski Konrad- Wiceprzewodniczący komisji
 • Kochanowska-Cydzik Anita- członek komisji
 • Łyszcz Magdalena - członek komisji
 • Małek Izabela- członek komisji
 • Obłucka Bożena- członek komisji
 • Soszyński Bartłomiej - członek komisji