Gmina Lesznowola

Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla  części obrębu Nowa Wola i Zgorzała – etap II (obszar położony na wschód od ul. Postępu)

więcej

Informacja

w sprawie oferty Nr 17/2020/MG na zadania publiczne złożonej w dniu 10 sierpnia 2020 r. w formie małego grantu przez Piaseczyńską Fundację Ekologiczną z siedzibą w Piasecznie.

więcej

Informacja

w sprawie oferty Nr 15/2020/MG na zadania publiczne złożonej w dniu 5 sierpnia 2020 r. w formie małego grantu przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów...

więcej

ZAWIADOMIENIE

dot. rozbudowy hali produkcyjno – magazynowej (produkcja wyrobów cukierniczych) z częścią socjalno – biurową wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie działek nr ew. 21/5 i 21/6 w m. Kolonia Lesznowola

więcej

Informacja Wójta Gminy

Dotyczy: oferty Nr 10/2020/MG na zadania publiczne złożonej w dniu 23 lipca 2020 r. o nazwie "Aktywne wakacje z piłką ręczną" do Urzędu Gminy Lesznowola przez Uczniowski Klub Sportowy Szczypiorniak.

więcej