Gmina Lesznowola

Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE

dot. budowy zespołu magazynowo – usługowo – produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo- administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów obejmuje nieruchomości położone w miejscowości Zgorzała stanowiące działki o nr ew. 228, 227/5, 5, 6, 7/2,...

więcej

ZAWIADOMIENIE

dot. budowy budynku handlowo – usługowego wraz z parkingami, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i wewnętrzną komunikacją na działkach nr ew. 234/2, 235/2 i 242/19, obręb KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

dot. budowy zespołu magazynowo – usługowo – produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo - administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działek ewidencyjnych nr 228, 227/5, 5, 6, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12/1,...

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

dot. budowy zespołu magazynowo – usługowo – produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo - administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działek ewidencyjnych nr 228, 227/5, 5, 6, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12/1,...

więcej

ZAWIADOMIENIE

dot. budowy zespołu budynków w zabudowie mieszkaniowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zamieniu w Gminie Lesznowola na działce nr 5/5 oraz na działce 20 przy ul. Czekoladowej

więcej

Zapytanie Ofertowe - E-urząd w Gminie Lesznowola

Lesznowola, 7.05.2020 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RFZ/2020 Zamawiający Gmina Lesznowola ul. Gminna 6005-506 Lesznowola zaprasza do złożenia oferty na: 1. Nazwa i przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i wparcie merytoryczne w procesie...

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Budowa gazociągu PE (/) 30 mm, na działce nr ewid. 77/1, obręb Nowa Wola, gm. Lesznowola.

więcej