Gmina Lesznowola

Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63PE na działce o numerze ewid. 99/18 (ul. Bankowa) w miejscowości Lesznowola, gmina Lesznowola

więcej

INFORMACJA

w sprawie oferty Nr 10/2017/MG na zadania publiczne złożonej w dniu 6 listopada 2017 r. o nazwie „REALIZACJA POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH” do Urzędu Gminy Lesznowola przez Uczniowski Klub Sportowy Lolek z siedzibą ul. Słojewskiego 1 ,...

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna (dz. nr ew. 192/3, 194/4, 194/5, 194/7, 194/9, 194/10, 194/23, 194/24, 229/2, 229/3, 230)

więcej

INFORMACJA

W sprawie oferty Nr 9/2017/MG na zadania publiczne złożonej w dniu 26 października 2017r. o nazwie „Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej –PIŁKA RĘCZNA UZALEŻNIA- Lesznowola 2017” do Urzędu Gminy Lesznowola przez Uczniowski Klub Sportowy Szczypiorniak Lesznowola...

więcej

INFORMACJA

w sprawie oferty Nr 10/2017/MG na zadania publiczne złożonej w dniu 6 listopada 2017r. w formie małego grantu przez Uczniowski Klub Sportowy Lolek z siedzibą 05- 552 Łazy, ul. Słojewskiego 1

więcej

Informacja w sprawie małego grantu

DOTYCZY: oferty Nr 9/2017/MG na zadania publiczne złożonej w dniu 26 października 2017r. w formie  małego grantu przez Uczniowski Klub Sportowy Szczypiorniak Lesznowola 

więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy

Dotyczy: wyniki konsultacji w sprawie projektu rocznego Programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

więcej