Gmina Lesznowola

Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka (obszar położony przy ul. Słonecznej i ul. Lipowej)

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna (obszar położony przy ul. Szkolnej i ul. Krasickiego)

więcej

Zawiadomienie

dot. budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od skrzyżowania ul. Mleczarskiej i Powstańców Warszawy do włączenia do drogi krajowej nr 7

więcej

OGŁOSZENIE

dot. budowy ulicy Łącznej i ulicy Górskiego, budowy kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci NN, budowie oświetlenia ulicznego, usunięciu kolizji w sieci telefonicznej, usuwaniu kolizji w sieci energetycznej i budowie mostu na rzecz Utrata w miejscowości Wola...

więcej

OGŁOSZENIE

dot. budowy ulicy Koniecznej i ulicy Gąski, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci NN i budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Magdalenka

więcej