Gmina Lesznowola

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

dla Klubów Sportowych, Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

dot. budowy zespołu magazynowo – usługowo – produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo- administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działek ewidencyjnych nr 228, 227/5, 5, 6, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12/1,...

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola  dla części obrębu Mroków (rejon ul. M. Świątkiewicz i ul. J. Górskiego) 

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 r. wydano decyzję zmieniającą decyzję Wójta Gminy Lesznowola Nr 28/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia...

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego, terenów utwardzonych oraz kanalizacji deszczowej na działkach nr ew. 463, 464/1, 464/2, 465, 466, 467 w m. Łazy

więcej

Informacja o wykazie nieruchomości

DOTYCZY: nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - grunt o pow.18 m2 stanowiący część nieruchomości, oznaczonej numerem ewid. 1/250 – obręb KPGO Mysiadło

więcej