Gmina Lesznowola

Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Marysin i części obrębu Wólka Kosowska (obszar położony pomiędzy ul. Zdrowotną a Żurawinową)

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola (obszar położony przy ul. Oficerskiej oraz ul. Gminnej).

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola (obszar położony przy ul. Postępu i ul. Storczykowej)

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy (obszar położony przy ul. Polnej)

więcej