Gmina Lesznowola

Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Wola Mrokowska, Kolonia Mrokowska, Warszawianka, Mroków (obszar pomiędzy al. Krakowską, ul. Rejonową i ul. Ogrodową)

więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Dotyczy: piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Zamienie              czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Łoziska

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

dot. wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na montażu zespołu urządzeń telefonii komórkowej P4 WAR 1706 na dachu istniejącego budynku zlokalizowanego na działce o nr ew. 118/5 w miejscowości Wilcza Góra, gmina Lesznowola.

więcej

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stefanowo (rejon ul. Letniskowej i ul. Jemioły)

więcej

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łoziska  (teren położony przy ul. Fabrycznej, graniczący od wschodu z gminą Piaseczno)

więcej

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola (rejon ul. Postępu - działki o nr ew. 476/2, 476/3, 476/4, 477, 478, 479)

więcej

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków  (rejon działek o nr ew. 32/14, 32/15)

więcej