Gmina Lesznowola

Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy (dot. dz. o nr ew. 44/95)

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola (rejon pomiędzy ul. Jedności, Oficerską a projektowaną drogą Nr 721)

więcej

INFORMACJA

w sprawie oferty Nr 1/2018/MG na zadania publiczne XIII Zimowisko Dobrej Woli 2018

więcej

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na wykonywanie operatów szacunkowych dla nieruchomości niezabudowanych i zbudowanych położonych na terenie gminy Lesznowola.    

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci gazowej na działce numer ewid. 99/18 w ul. Bankowej, w miejscowości Lesznowola

więcej