Gmina Lesznowola

Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego-budowa sieci elektroenergetycznej nN (linii kablowej nN, latarnie oświetlenia, złącza kablowego nN) - oświetlenie drogowe przejścia dla pieszych, na działce nr ew. 4, obr. PGR Lesznowola, gm. Lesznowola)

więcej

WYNIKI KONKURSU

 Wyniki konkursu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021.

więcej

OBWIESZCZENIE

 o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy 

więcej

OBWIESZCZENIE

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Garbatka (obszar położony pomiędzy ul. Postępu i granicą gminy Lesznowola)

więcej

Zarządzenie Wójta Gmina Lesznowola

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert otwartego konkursu ma realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku magazynowego z częścią biurowo – socjalną o część magazynową w miejscowości Łazy, teren firmy Metro, ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, działka...

więcej