Gmina Lesznowola

Ogłoszenia

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

więcej

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Rozbudowie ulicy Gminnej w Lesznowoli wraz z przebudową sieci telekomunikacyjnej, oświetlenia i energetycznej oraz budową odwodnienia"

więcej

Obwieszczenie

dot.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie ul. Kieleckiej w m.Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna i Nowa Wola

więcej

INFORMACJA

w sprawie oferty Nr 4/2018/MG na zadania publiczne złożonej w dniu 21 czerwca 2018 r., w formie małego grantu przez Stowarzyszenie Aktywni Lesznowola z siedzibą w Lesznowoli

więcej