Gmina Lesznowola

Ogłoszenia

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola ( obszar położony przy ul. Poprzecznej i ul. Polnej)

więcej

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy ( oszar położony przy ul. Wąskiej)

więcej

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Marysin ( obszar położony pomiędzy ulicą Zdrowotną a Żurawinową

więcej

Ogłoszenie

Wójt Gminy Lesznowola podaje do publicznej wiadomości listę Kandydatów, którzy złożyli zgłoszenia do Lesznowolskiej Rady Seniorów

więcej

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy ( obszar położony przy ul. Polnej )

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

dot.budowy zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Zgorzała

więcej

INFORMACJA

w sprawie oferty na zadania publiczne złożonej w dniu 26.10.2018 r. w formie małego grantu przez Fundację Być Bardziej z siedzibą w Warszawie

więcej

INFORMACJA

w sprawie oferty Nr 8/2018/MG na zadania publiczne złożonej w dniu 22 października 2018 r. w formie małego grantu przez Uczniowski Klub Sportowy "Iwiczna"

więcej

INFORMACJA

w sprawie wyników konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

więcej