Gmina Lesznowola

Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Lesznowola ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania upowszechniania turystyki i rekreacji krajoznawczej dla dorosłych osób z terenu Gminy Lesznowola w 2017r.

więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku produkcyjno                   – magazynowego o część magazynową na działkach o nr ew. 66/14, 66/3, 67/2, 129,...

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży i parkingów w ramach inwestycji polegającej na budowie osiedla mieszkaniowego budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi realizowanego na działce o nr...

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Podleśnej w miejscowości Kosów, gmina Lesznowola.

więcej

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy

więcej

INFORMACJA

W sprawie oferty Nr 2/2017/ złożonej przez Stowarzyszenie Sportowe „Przyjaciele Lolka” na zdanie publiczne o nazwie „Akademia Inter Łazy” złożonej w dniu 21.03.2017 r. do Urzędu Gminy Lesznowola.

więcej

Obwieszczenie

DOTYCZY: przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - PGR i Radiostacja Łazy

więcej