Gmina Lesznowola

Ogłoszenia

INFORMACJA

w sprawie oferty Nr 18/2020/MG na zadania publiczne złożonej w dniu 23.10.2020 r. w formie małego grantu przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Walka Kosów

więcej

INFORMACJA

w sprawie oferty Nr 18/2020/MG na zadania publiczne złożonej w dniu 26.10.2020 r. w formie małego grantu przez Stowarzyszenie Wiśniewski Kick-boxing

więcej

Ogłoszenie

dot. publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

dot. budowy centrum logistyczno – magazynowo – produkcyjnego, z częściami socjalno – biurowymi i infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 41/1, 40/12, 40/3, 42/15, 40/5, 40/6, 40/15, 40/14, 41/3, 42/11, 42/16, 42/17 w m. Marysin oraz na...

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra (obszar położony przy ul. Żwirowej).

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Janczewice (rejon na zachód od ul. Jedności i ul. Żytniej).

więcej

Informacja Wójta Gminy

W sprawie wyników konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

więcej