Gmina Lesznowola

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

dot. budowy zespołu budynków w zabudowie mieszkaniowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zamieniu w Gminie Lesznowola na działce nr 5/5 oraz na działce 20 przy ul. Czekoladowej

więcej

Zawiadomienie

dot. budowy budynku technicznego NCT dla urządzeń łączności dla potrzeb radiostacji – ORANGE POLSKA S.A.  wraz z niezbędną infrastrukturą: techniczną, drogami, parkingami, placami manewrowymi, zbiornikami retencyjnymi, budynkiem portierni oraz częścią biurową dla obsługi obiektu w...

więcej

Zawiadomienie

dot. budowy zespołu magazynowo – usługowo – produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo- administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działek ewidencyjnych nr 228, 227/5, 5, 6, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12/1,...

więcej

Zawiadomienie

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2859W w m. Łazy (gm. Lesznowola) i m. Kuleszówka

więcej