Gmina Lesznowola

Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

budowie zespołu parkingów naziemnych o całkowitej powierzchni ok. 0,39ha na dz. nr ew. 22/20 w m. Zamienie w związku z budową zespołu parkingów naziemnych o całkowitej powierzchni ok. 0,31ha na dz. nr ew. 22/19 w...

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., BT 10939 Mysiadło Graniczna, położonej w miejscowości Nowa Iwiczna, ul. Torowa 2, dz. nr ew. 24/47, obręb ewidencyjny Nowa Iwiczna, jednostka ewidencyjna 141803_2, gm....

więcej