Gmina Lesznowola

Ogłoszenia

Obwieszczenie

DOTYCZY: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Łoziska

więcej

Obwieszczenie 

DOTYCZY: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stachowo.

więcej

Informacja

DOTYCZY: informacja o ogłoszeniu przetargu, Jazgarzewszczyzna.

więcej