Gmina Lesznowola

Ogłoszenia

INFORMACJA

w sprawie oferty Nr 6/2018/MG na zadania publiczne złozonej w dniu 20 września 2018 r. w formie małego grantu przez Amazonki Powiatu Piaseczyńskiego

więcej

INFORMACJA

w sprawie oferty Nr 5/2018/MG na zadania publiczne złożonej 13 września 2018 r. w formie małego grantu przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Walka Kosów z siedzibą w Kosowie

więcej

Obwieszczenie RDOŚ

Dotyczy: rozbudowa ul. Kieleckiej. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie do pobrania z załącznika. 

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla cz. obrębu Marysin i cz. obrębu Wólka Kosowska (Wólka Kosowska – teren położony przy zbiegu ul. Nadrzecznej i Al. Krakowskiej, Marysin – teren...

więcej