Gmina Lesznowola

Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

dot. wydania decyzji środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i nadbudowie budynku magazynowego wraz  z częścią biurowo – socjalną o część magazynową oraz rozbudowie budynku magazynowego wraz z częścią biurowo – socjalną o część magazynową oraz...

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

dot. budowy zespołu magazynowo – usługowo – produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo- administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działek ewidencyjnych nr 228, 227/5, 5, 6, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12/1, 15, 16,...

więcej

OGŁOSZENIE

dot. zgłaszania kandydatów na członków komisjii otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku budżetowym 2019 w Gminie Lesznowola

więcej

Obwieszczenie RDOŚ

dot.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy nr 33 KDGD w miejscowości Łoziska-możliwość zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją

więcej

Obwieszczenie RDOŚ Łoziska

Dotyczy: postanowienie w sprawie nienakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obwieszczenie wraz z Postanowieniem do pobrania na dole strony.

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna (obszar położony przy ul. Szkolnej i ul. Krasickiego)

więcej