Gmina Lesznowola

Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola, Kolonia Lesznowola (rejon ulicy Okrężnej)

więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu

na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rzecz społeczności lokalnej z terenu Gminy Lesznowola w 2018 r. 

więcej

Sprawozdanie

z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi

więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu

na realizację zadania publicznego "Działania profilaktyczne i socjoterapeutyczne na rzecz społeczności gminy Lesznowola-wyjazdowy wypoczynek letni z programem profilaktyczno-edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Lesznowola"

więcej