Gmina Lesznowola

Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra (rejon położony przy ul. Żwirowej i ul. Wojska Polskiego)

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków (rejon ul. Marii Świątkiewicz i ul. Józefa Górskiego)

więcej

Ogłoszenie o konkursie dla niepublicznych przedszkoli 

DOTYCZY: otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Lesznowola, możliwości odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla...

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Marysin  (rejon pomiędzy Aleją Krakowską i ulicą Zdrowotną)

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Warszawianka, Wola Mrokowska (rejon ulic: Rejonowej, Brzozowej i Granicznej)

więcej