Gmina Lesznowola

Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola i części obrębu Nowa Wola (obszar pomiędzy: ul. Postępu, ul. Cukierniczą, ul. Krótką).

więcej

Informacja

w sprawie oferty RFZ.9.525.2021.MG na zadania publiczne złożonej w dniu 15 czerwca 2021 r. w formie małego grantu przez Uczniowski Klub Sportowy Judo Ikizama z siedzibą 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Zimowa 33A/12.

więcej

Informacja

w sprawie oferty RFZ.8.525.2021.MG na zadania publiczne złożonej w dniu 11 czerwca 2021 r. w formie małego grantu przez Mazowiecki Klub Karate Kyukushin z siedzibą 02-394 Warszawa, ul. Bielska 21A.

więcej

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

więcej

Informacja

w sprawie oferty RFZ.6.525.2021 na zadania publiczne złożonej w dniu 25 maja 2021 r. o nazwie "Otwarty letni obóz sportowy kickboxingu" do Urzędu Gminy Lesznowola przez Stowarzyszenie Wiśniewski Kickboxing z siedzibą 05-500 Łoziska, ul. Fabryczna...

więcej

Informacja

w sprawie oferty Nr RFZ.7.525.2021.MG na zadania publiczne złożonej w dniu 10 czerwca 2021 r. w formie małego grantu.

więcej

Informacja

w sprawie oferty RFZ.5.525.2021 na zadania publiczne złożonej w dniu 27 maja 2021 r. o nazwie "Rozgrywki ligowe i treningi drużyny Seniorów oraz juniorów młodszych" do Urzędu Gminy Lesznowola przez Stowarzyszenie Miłośników Piłki Nożnej FC...

więcej

Informacja

w sprawie oferty RFZ.4.525.2021 na zadania publiczne złożonej w dniu 25 maja 2021 r. o nazwie "Półkolonie na sportowo dla niepełnosprawnych" do Urzędu Gminy Lesznowola przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo lub Fizycznie Dobra...

więcej