Gmina Lesznowola

Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

dot. wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku produkcyjno – magazynowego o część magazynową na działkach o nr ew. 66/14, 66/3, 67/2, 129, 133 w miejscowości Wola Mrokowska

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola, Kolonia Lesznowola (rejon ulicy Okrężnej) 

więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert

na zadania publiczne ogłoszonego przez Wójta Gminy Lesznowola w zakresie wspierania działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych na rzecz społeczności gminy-wyjazdowy wypoczynek letni z programem profilaktyczno-edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lesznowola

więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert

na zadania publiczne ogłoszonego przez Wójta Gminy Lesznowola w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i rekreacji krajoznawczej dla dorosłych osób z terenu Gminy Lesznowola w 2017 r.

więcej