Gmina Lesznowola

Ogłoszenia

UCHWAŁA NR 526/XLIV/2021

dot. rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

więcej

ZAWIADOMIENIE

w sprawie zakończenia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, wolnostojących na działkach o nr ew. 20/4 i 22/14 z obrębu 0032 Zakłady Zamienie ul. Czekoladowej i Herbacianej

więcej

ZAWIADOMIENIE

w sprawie zakończenia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania części hali magazynowej na produkcyjną na terenie zakładu McCormick S.A. w Stefanowie, dz. nr ew. 52/6, 52/8 i 52/10

więcej

Informacja o wykazie nieruchomości

dotyczący oddania w najem w trybie bezprzetargowym od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. nieruchomości o powierzchni 0,4081 ha, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 7/47, obręb KPGO Mysiadło, na rzecz Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z...

więcej

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 zlokalizowanej na działce nr ew. 70 obręb 29 Piaseczno

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola zatwierdzonego uchwałą Nr 90/VII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 kwietnia 2019 r.

więcej