Gmina Lesznowola

Ogłoszenia

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

Dotyczy: Budowa ul. Żytniej w Lesznowoli i Janczewicach, wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania i korekta wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

więcej

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU

na realizację zadań publicznych  w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i rekreacji turystycznej dla dorosłych osóbz terenu Gminy Lesznowola w 2018 r.

więcej