Opieka zdrowotna w Gminie Lesznowola
Informacje o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej w gminie.


Od 1 stycznia 2001 roku opieka zdrowotna w Gminie Lesznowola została sprywatyzowana. Miejsce Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego zajął Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS jest podmiotem leczniczym zarejestrowanym w Rejestrze Podmiotów Wykonujących  Działalność  Leczniczą Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a podstawą  jego działania są kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS ma podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w następujących zakresach:

 • podstawowa opieka zdrowotna
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna –chirurgia ogólna
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ginekologia
 • stomatologia.

Od 2016 roku organizacją działań w zakresie rehabilitacji medycznej zajmuje się SALUS Centrum Rehabilitacji i Aktywności Fizycznej w Mrokowie. Placówka oferuje usługi w zakresie fizjoterapii zarówno w ramach kontraktu z NFZ jak i komercyjnie.

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej działają w obu Ośrodkach Zdrowia – w Mrokowie i Magdalence. W ramach POZ działają gabinety lekarzy rodzinnych (poradnie dla dorosłych i dla dzieci), poradnie dla dzieci zdrowych, gabinety zabiegowe, gabinety szczepień. Pacjenci mogą korzystać z naszych usług codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. W ramach POZ odbywają się również wizyty domowe. Na miejscu wykonywane są badania laboratoryjne (pobrania materiału do badań), badania USG, badania EKG. Do poradni podstawowej opieki zdrowotnej zapisanych jest prawie dwanaście tysięcy osób. Opiekę nad pacjentami POZ sprawuje dziewięciu lekarzy w tym dwóch pediatrów. Zespół pielęgniarski liczy dziewięć pielęgniarek i jedną położną. Pod opieką NZOZ SALUS znajdują się również dzieci i młodzież dwóch Szkół Podstawowych – w Lesznowoli i Mrokowie.

Pacjenci Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej NZOZ SALUS mogą korzystać ze świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00, a w dni świąteczne i dni wolne od pracy – przez całą dobę.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia Ginekologiczna działa w Ośrodku Zdrowia w Magdalence. Jest prowadzona przez dwóch lekarzy ginekologii i położnictwa oraz wykwalifikowaną położną. Poza konsultacjami lekarskimi pacjentki mają możliwość brania udziału w badaniach profilaktycznych, mających na celu zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy.

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgiczna działa w Ośrodku Zdrowia w Mrokowie. Jest prowadzona przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii. Obejmuje zarówno konsultacje specjalistyczne jak i wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych na miejscu, z możliwością wykonania badania histopatologicznego.

Poradnia Stomatologiczna

Poradnie Stomatologiczne działają w obu Ośrodkach Zdrowia, świadczą usługi zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Są prowadzone przez trzech lekarzy stomatologów. W obu Poradniach Stomatologicznych lekarzom asystują wykwalifikowane asystentki stomatologiczne.

Rehabilitacja

SALUS Centrum Rehabilitacji i Aktywności Fizycznej w Mrokowie oferuje szeroki zakres usług w dziedzinie fizykoterapii, kinezyterapii i masażu. W placówce można korzystać z rehabilitacji w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie.

Usługi medyczne komercyjne

Realizowane są w SALUS Centrum Rehabilitacji i Aktywności Fizycznej w Mrokowie. Można tam skorzystać z następującego zakresu usług:

Konsultacje lekarskie specjalistyczne:
 • okulista
 • laryngolog
 • diabetolog
 • kardiolog
Usługi w zakresie medycyny pracy
Diagnostyka USG
Konsultacje dietetyczne
Masaż leczniczy
Programy profilaktyczne
 • Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla pacjentów po 60 roku życia finansowane
 • przez Gminę Lesznowola
 • Szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom i meningokokom dla dzieci z rodzin z
 • Kartą Dużej Rodziny finansowane częściowo przez Gminę Lesznowola
 • Badania profilaktyczne zmniejszające ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy
 • (cytologia)
 • Badania profilaktyczne, zmniejszające ryzyko zachorowania na osteoporozę
 • (densytometria)
 • Badania profilaktyczne zmniejszające ryzyko zachorowania na raka piersi
 • (mammografia)
 • Badania spirometryczne.

Więcej informacji na stronie internetowej www.salus-mrokow.pl

Kontakt do naszych placówek:

NZOZ SALUS – Ośrodek Zdrowia w Mrokowie

ul. Górskiego 4

05-552 Mroków

tel. +48 22 756 15 92

tel. +48 22 756 12 38

e-mail: : mrokow@salus-mrokow.pl

NZOZ SALUS – Ośrodek Zdrowia w Magdalence

ul. Słoneczna 273

05-506 Magdalenka

tel./fax +48 22 757 99 64

tel./fax +48 22 727 12 84

e-mail: magdalenka@salus-mrokow.pl

SALUS – Centrum Rehabilitacji i Aktywności Fizycznej

ul. Górskiego 15

05-552 Mroków

tel. +48 22 243 07 77

tel. +48 735 007 107

e-mail: kontakt@salus-mrokow.pl