Sołtys: Pani Janina Tomera, tel. 602 626 252

W skład Sołectwa wchodzą: Wólka Kosowska, Kosów PAN, Kosów wieś, Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 527,74 ha.

W Kosowie swoją siedzibę ma Zakład Doświadczalny Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN "Jastrzębiec" - gospodarstwo "Kosów". Na terenie Zakładu znajdują się pozostałości zabytkowych zabudowań gospodarczych, dworu oraz pozostałości dworskiego parku.

Na terenie Wólki Kosowskiej mieści się największe w Europie Środkowo - Wschodniej azjatyckie centrum handlowe.

Do pobrania - materiały prezentowane podczas zebrania sołeckiego we wrześniu 2018 roku.

Pliki do pobrania