Sołtys: Pan Marek Sokołowski, tel 501 618 685, 22 7561140

W skład Sołectwa wchodzą: Mroków, Stachowo, Kolonia Mrokowska. Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 518,11 ha.


ZABYTKI

W Mrokowie znajduje się park krajobrazowy o pow. 4,1 ha, a w jego otoczeniu drewniany dwór z końca XVIII w. z drewnianymi budynkami gospodarczymi: spochleżem i wozownią. Na terenie parku 3 pomnikowe wiązy szypułkowe.

Na zdjęciu: Kościół pw. św. Stanisława Kostki w Mrokowie 


Skład Rady Sołeckiej:

1. Anna Gocel – Przewodnicząca Rady Sołeckiej

2. Grzegorz Muszkatel Z-ca Przewodniczącej Rady Sołeckiej

3. Michał Małecki

4. Emil Musiałowski

5. Artur Korzeniewski


DO POBRANIA: materiały prezentowane podczas zebrania sołeckiego we wrześniu 2018 r. 

Pliki do pobrania