Sołtys: Pan Marek Sokołowski, tel 501 618 685, 22 7561140

W skład Sołectwa wchodzą: Mroków, Stachowo, Kolonia Mrokowska. Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 518,11 ha.
ZABYTKI

W Mrokowie znajduje się park krajobrazowy o pow. 4,1 ha, a w jego otoczeniu drewniany dwór z końca XVIII w. z drewnianymi budynkami gospodarczymi: spochleżem i wozownią. Na terenie parku 3 pomnikowe wiązy szypułkowe.

Na zdjęciu: Kościół pw. św. Stanisława Kostki w Mrokowie


DO POBRANIA: materiały prezentowane podczas zebrania sołeckiego we wrześniu 2018 r. 

Pliki do pobrania