Sołtys: Pan Sławomir Świtek, tel. 609 197 897
e-mail: slawomirswitek64@gmail.com

W skład Sołectwa wchodzą: Jazgarzewszczyzna, Łoziska. Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 268,96 ha.

ZABYTKI

U zbiegu ulic Leśnej i Krzywej znajduje się kaplica przydrożna zwieńczona krzyżem, z tablicą erekcyjną z 1949 roku. Przy ul. Leśnej dom mieszkalny z zagrodą - przykład dawnej zabudowy chłopskiej.

Jako ciekawostkę należy podać, że nazwa Jazgarzewszczyzna to jedna z najdłuższych nazw miejscowości w Polsce i jedna z najtrudniejszych do wymowy - zwłaszcza dla obcokrajowców.

DO POBRANIA

-  plik z artykułem o  historii miejscowości,

- materiały prezentowane podczas zebrania sołeckiego we wrześniu 2018 r.