Gmina Lesznowola

Sołectwa i Sołtysi

Garbatka

2013-01-03

Sołtys: Pan Mariusz Maladyn, tel. 508 451 424 W skład Sołectwa wchodzą miejscowości: Garbatka, PAN Jastrzębiec. Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 177,94 ha. ZABYTKI Jastrzębiec - Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, teren dawnego zespołu parkowo - dworskiego. Zachował się dwór murowany z XVIII w., zabudowania gospodarcze z początku...

Czytaj więcej

Janczewice

2013-01-03

Sołtys: Pani Mirosława Jabłonowska, tel. 509 250 555, (22) 757 93 03 W skład sołectwa wchodzi miejscowość Janczewice. Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 246,88 ha.

Czytaj więcej

Jabłonowo

2013-01-03

Sołtys: Pani Marianna Szeląg, tel. 508 796 720, 22 7267103 W skład Sołectwa wchodzą miejscowości Jabłonowo oraz Kolonia Warszawska. Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 164,52 ha. Do pobrania - materiały prezentowane podczas zebrania sołeckiego we wrześniu 2018 roku.

Czytaj więcej

Mysiadło

2013-01-03

Sołtys: Pani Bożena Obłucka, tel.601 206 973 W skład Sołectwa wchodzą: Mysiadło, Mysiadło KPG. Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 200,94 ha. ZABYTKI Willa Ryszarda Eizelego - potomka kolonistów niemieckich. Na zdjęciach:  - Mysiadło - część ze stawem i szkołą podstawową "Słoneczko" (obecnie w budynku gminne przedszkole)  - Akcja sadzenia drzew...

Czytaj więcej

Nowa Iwiczna

2013-01-15

Sołtys: Pani Anna Pietrzak, tel. 609 009 429 Adres strony internetowej Sołectwa: http://solectwo-nowaiwiczna.pl W skład Sołectwa wchodzą: Nowa Iwiczna. Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 172,68 ha. Początki miejscowości sięgają 1801 roku, od powstania kolonii niemieckiej Neu Ilvesheim. Nazwa Nowa Iwiczna obowiązuje od 1820 roku. Na zdjęciu: Zespół Szkół w...

Czytaj więcej

Lesznowola

2013-01-15

Sołtys: pani Hanna Liwińska - tel. 662 129 736 W skład Sołectwa wchodzą miejscowości: Lesznowola, Kolonia Lesznowola, Lesznowola PGR Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 622,80 ha. ZABYTKI Dwór z 2 połowy XVIII w., przebudowany ok. 1950 r. z otaczającą go pozostałością parku podworskiego umieszczone w rejestrze Konserwatora Zabytków. Kaplica...

Czytaj więcej

Łazy

2013-01-15

Sołtys: Pan Konrad Borowski, tel. 603 123 364, 22 7579991 W skład Sołectwa wchodzą: Łazy. Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 418,81. DO POBRANIA: materiały prezentowane podczas zebrania sołeckiego we wrześniu 2018 r. 

Czytaj więcej

Łazy II

2013-01-15

Sołtys: Pan Daniel Koźniewski, tel. 503 109 647 W skład Sołectwa wchodzą: Łazy II, PGR i Radiostacja Łazy. Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 246,88 ha. Na terenie dawnego PGR zachowały się pozostałości parku podworskiego, gdzie znajdują się 2 jesiony wyniosłe - pomniki przyrody. Nad Łazami dominuje stacja nadawcza Polskiego...

Czytaj więcej

Magdalenka

2013-01-15

Sołtys: Pani Teresa Piotrowska, tel. 605 898 605. Strona internetowa: www.magdalenkaonline.pl W skład Sołectwa wchodzą: Magdalenka. Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 241,74 ha. Magdalenka jest miejscowością położoną w kompleksie lasów sękocińskich, a charakterystycznym - unikalny elementem ekosystemu jest rozciągająca się na przestrzeni kilku kilometrów wydma piaskowa. ZABYTKI W magdaleńskim...

Czytaj więcej

Marysin

2013-01-15

Sołtys: Pani Małgorzata Kamola, tel. 605 780 555, 22 7561684 W skład Sołectwa wchodzą: Marysin. Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 126,44 ha. DO POBRANIA: materiały prezentowane podczas zebrania sołeckiego we wrześniu 2018 r. 

Czytaj więcej