Część wschodnia Gminy to tereny w znacznej mierze zabudowane. Powstało tu wiele pięknych osiedli mieszkaniowych.
W pobliżu znajduje się ulica Puławska, prowadząca przez Ursynów do Centrum Warszawy, Centrum Handlowe Auchan, Zespół Szkół w Nowej Iwicznej, szkoła Publiczna i publiczne przedszkole w Mysiadle oraz kilka przedszkoli niepublicznych w Starej i Nowej Iwicznej. Dobry dojazd do centrum stolicy, cisza, kameralne warunki mieszkania oraz wygoda, to podstawowe zalety tego położenia.

Część zachodnia, to obszar o szczególnych cechach przyrodniczo - krajobrazowych. Znajduje się tu teren z ciągiem leśnym - Magdalenka, Władysławów i Wilcza Góra.
Przeważają tu wille położone na zalesionych działkach. Występują tu pomniki przyrody w postaci skupisk drzew lub pojedynczych okazów. Powietrze jest tu znakomite.

W pobliżu znajduje się kościół w Magdalence p.w. św. Marii Magdaleny. Przy parafii ma siedzibę Centrum Odnowy w Duchu Świętym. Nieopodal w lesie stoi pomnik pamięci rozstrzelanych w dniu 28 maja 1942 roku 223 więźniów z Pawiaka i Ravensbruck oraz pomnik poświęcony bohaterom Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945r.

Okolice Lesznowoli, Nowej Woli, Zgorzały czy Łaz, to znakomite miejsce dające luksus mieszkania pół na wsi, pół w mieście.

To świetne miejsce do spacerów i przejażdżek rowerowych. W pobliżu (Lesznowola, Stara Iwiczna, Kolonia Warszawska) znajdują się ośrodki jazdy konnej, gdzie można aktywnie spędzić czas.

W Starej Iwicznej można odwiedzić poewangielicki neogotycki kościół z 1893 roku, dziś siedzibę parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Zesłania Ducha Św. Organizowane są tu koncerty kolęd, muzyki dawnej oraz wiele ciekawych wystaw okolicznościowych.

W Lesznowoli położony jest zabytkowy dwór z 2 połowy XVIII w., przebudowany ok. 1950r. z otaczającymi pozostałościami parku podworskiego z zachowanymi elementami geometrycznymi z XVIII w. (w rejestrze Konserwatora Zabytków) oraz kapliczka przydrożna z 1776r. z rzeźbą kamienną św. Jana Nepomucena usytuowana przy kaplicy rzymskokatolickiej przy ulicy Szkolnej.

Na terenie miejscowości Jastrzębiec, w dawnym zespole parkowo-dworskim (dwór z XVIII w., całość pod opieką Konserwatora) mieści się Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. Przez kilkadziesiąt lat istnienia Instytut zdobył renomę międzynarodową w dziedzinie genetyki, embriologii i biotechnologii zarodka. Opracowano tu technikę reprodukcji zwierząt transgenicznych oraz klonowania zwierząt. W Instytucie uzyskano po raz pierwszy w Polsce chimerę międzygatunkową kozo-owcę.

Atrakcje turystyczne, obiekty rekreacyjne:

Derdy - park o powierzchni 12,7 ha objęty ochroną konserwatorską. Został założony w XVIII w. Na jego terenie 3 dęby szypułkowe - pomniki przyrody,

Janczewice - pozostałości cmentarza żołnierzy niemieckich i rosyjskich poległych w 1914r.,

Jastrzębiec - Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN Zakład Doświadczalny w Jastrzębcu (Do 29 kwietnia 2020 r. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN Zakład Doświadczalny w Jastrzębcu), teren dawnego zespołu parkowo - dworskiego. Zachował się dwór murowany z XVIII w., zabudowania gospodarcze z początku XIX w., całość pod opieką konserwatora zabytków,

Kosów - Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN (Do 29 kwietnia 2020 r. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN). Na jego terenie spichlerz i dwór z 2 połowy XVIII w., pozostałości parku dworskiego

Lesznowola - zabytki: dwór z 2 połowy XVIII w., przebudowany ok. 1950r. z otaczającą go pozostałością parku podworskiego umieszczone w rejestrze Konserwatora Zabytków, Kaplica przydrożna z 1776r. z kamienną rzeźbą św. Jana Niepomucena usytuowana obecnie przy kaplicy rzymskokatolickiej,

Łazy - pozostałość parku podworskiego z XVIII w., pomniki przyrody - 2 jesiony wyniosłe. Dominującym elementem nad miejscowością jest stacja nadawcza Polskiego Radia zbudowana w 1931r. przez włoską firmę Marconi. Była wówczas najwyższym masztem radiowym na świecie. Odbudowana po II wojnie światowej, rozbudowana w 1949r. do wysokości 335 m osiągnęła po raz drugi wysokość najwyższą na świecie.

Magdalenka - w pobliżu odbyły się w latach 1988 - 1989 rozmowy poprzedzające "okrągły stół" pomiędzy Lechem Wałęsą a Czesławem Kiszczakiem. W magdaleńskim lesie pomnik ku czci rozstrzelanych w 1942 więźniów z Pawiaka i Ravensburck. Przy parafii p.w. Marii Magdaleny znajduje się "Centrum Odnowy w Duchu Świętym".

Mroków - park krajobrazowy (o pow. 4,1 ha) pochodzący z XIX w. Z ciekawym drzewostanem pod względem kolorystycznym z trzema pomnikami przyrody - wiązami szypułkowymi. W otoczeniu parku drewniany dwór z XVIII w. Całość pod opieką konserwatorską.

Nowa Wola - miejscowość o charakterze rolnym, pierwsza wzmianka z 1474r. Stara Iwiczna - miejscowość powstała na bazie osiedla z 1801r. - kolonii niemieckiej. W 1893r. zakończono budowę murowanego kościoła neogotyckiego istniejącego do dziś. Obok cmentarza ewangelicko-augsburski z 1850r.

Stara Iwiczna - Kościół parafialny rzymskokatolicki, początkowo ewangelicko-augsburski, datowany na 1893 r. (murowany - powstał w miejsce drewnianego z 1843 roku). Obok kościoła cmentarz (początkowo ewangelicko-augsburski) ze starymi nagrobkami datowanymi na XIX wiek.

Wilcza Góra - Jazgarzewszczyzna - zespół stanowisk archeologicznych będących śladami osadnictwa z młodszej epoki kamienia, z wczesnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.

Władysławów - wieś powstała w 1867r. Na terenie 4 pomniki przyrody - dęby szypułkowe.

Zamienie - resztki parku podworskiego z pomnikiem przyrody - 200-letnim wiązem szypułkowym.

Zgorzała - u zbiegu ulic Raszyńskiej i Postępu stary drewniany krzyż (z 1896r.) wystawiony podczas epidemii cholery.