Gmina Lesznowola jest laureatem kilkudziesięciu nagród i wyróżnień. Ocena działań samorządu dokonywana przez niezależnych, zewnętrznych ekspertów jest dla gminy niezwykle ważna i cenna.