Gmina Lesznowola jest laureatem kilkudziesięciu nagród i wyróżnień. Ocena działań samorządu dokonywana przez niezależnych, zewnętrznych ekspertów jest dla gminy niezwykle ważna i cenna.


W grudniu 2018 roku Gmina Lesznowola otrzymała bardzo wysoką ocenę ratingową - poziom A, perspektywa stabilna. Rating kredytowy Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) to ocena  kondycji finansowej jednostki samorządu, obejmująca wiarygodność i wywiązywanie się ze zobowiązań finansowych. 

Przyznana ocena oznacza, że gmina jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej, a jej zadłużenie w porównaniu do innych samorządów nie jest duże. To również sygnał dla przedsiębiorców szukających lokalizacji dla nowych przedsięwzięć, że mogą bez obaw inwestować w danej gminie.

Rating został wykonany przez INC Rating – Agencję ratingowa zarejestrowaną przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Zachęcamy do zapoznania się z raportem - dostępny w załącznikach na dole strony.