Kierownik: Lucyna Ołów

Adres: 05-506 Lesznowola, ul. Gminna 66

Telefon: (22) 757-92-32

www.gops-lesznowola.pl