Dyrektor: Magdalena Barańska
Adres: Magdalenka, ul. Lipowa 28
Telefon: 22 736 19 34

biblioteka@bp-lesznowola.pl

www.bp-lesznowola.pl

Filia w Łazach

Beata Osica
Adres: Łazy, ul. Łączności 2G
Telefon: 22 757 73 78

lazy@bp-lesznowola.pl

Filia w Mrokowie

Joanna Konofalska
Adres: Mroków, ul. Rejonowa 44

Telefon: 22 756 16 60

mrokow@bp-lesznowola.pl

Filia w Mysiadle

Jolanta Jabłońska
Adres: Mysiadło, ul. Topolowa 2
Telefon: 22 122 72 07

mysiadlo@bp-lesznowola.pl

Biblioteczne ABC, czyli jak się zapisać i korzystać z Biblioteki

1. Jak zapisać się do Biblioteki?

Aby zapisać się do biblioteki niezbędny jest dowód osobisty, wypełnienie karty zapisu oraz zobowiązanie się podpisem do przestrzegania regulaminu. Za niepełnoletniego czytelnika podpisują zobowiązanie i odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

2. Czy mogę wypożyczać książki/płyty jeżeli jestem mieszkańcem, ale nie jestem zameldowany na terenie Gminy Lesznowola?

Tak.

3. Zgubiłem książkę z Biblioteki!

Skontaktuj się z bibliotekarzem w swojej bibliotece

4. Jakie są konsekwencje przekroczenia terminu zwrotu filmów i książek audio?

Jeśli Czytelnik nie przestrzega terminu zwrotu grożą mu kary finansowe.

5. Czy muszę być zapisany do Biblioteki aby skorzystać z komputera lub czytelni?

Nie musisz. Wystarczy okazać aktualny dokument z fotografią.

6. W jakich godzinach Biblioteka jest otwarta?

Biblioteka główna w Magdalence: poniedziałek – piątek godz. 9.00-18.00

Filia w Mrokowie: poniedziałek – piątek godz. 11.00-18.00

Filia w Łazach: poniedziałek – piątek godz. 11.00-18.00

Filia w Mysiadle: poniedziałek – piątek godz. 11.00-19.00 

7. Na jakich zasadach mogę korzystać z Internetu, komputera z pakietem Microsoft Office, OpenOffice?

Każdy może bezpłatnie korzystać z Internetu oraz komputera wyposażonego w pogramy użytkowe, w godzinach pracy Biblioteki, na trzech wyznaczonych stanowiskach.

8. Czy mogę skorzystać z poczty elektronicznej na terenie biblioteki?

Tak, Biblioteka ma wyznaczone stanowiska komputerowe, gdzie użytkownicy mogą swobodnie korzystać z poczty elektronicznej.

9. Czy mogę wydrukować rezultaty moich wyszukiwań?

Tak, skontaktuj się z bibliotekarzem.

10. Ile książek, płyt, czasopism można wypożyczyć jednorazowo?

Jednorazowo można wypożyczyć:

- 5 woluminów książek

- 2 tytuły książki mówionej,

- 2 tytuły filmu