Dyrektor: Rafał Skorek

Siedziba: Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28, 05-515 Mysiadło

Tel. 22 272 96 10, e-mail: kontakt@sportlesznowola.pl

www.sportlesznowola.pl