„Szkoła bliżej nauki” to projekt przygotowany przez Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie z mazowieckimi samorządami. Uczestniczy w nim 38 szkół z Warszawy i sześciu gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym Szkoła Podstawowa w Mrokowie.