Gmina Lesznowola

Projekty Unijne Realizowane w Lesznowoli

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

2021-12-21

Gmina Lesznowola w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” , Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w...

Czytaj więcej

Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola

2020-06-19

Gmina Lesznowola realizuje Projekt pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana...

Czytaj więcej

Szkoła bliżej Nauki - podsumowanie Projektu w SP Mroków

2019-12-03 Szkoła bliżej Nauki - podsumowanie Projektu w SP Mroków

I stało się! Zakończył się udział naszych uczniów w projekcie przygotowanym przez Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie z mazowieckimi samorządami z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Trwał on od września 2017 do września 2019, a jego celami były m. in. kształtowanie postaw kreatywności i pracy zespołowej, promowanie aktywności naukowej młodzieży. Poza nowymi kompetencjami zostanie z nami nowe...

Czytaj więcej

„Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla uczniów z Gminy Lesznowola”

2019-02-21

Gmina Lesznowola uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci...

Czytaj więcej

J@ w Internecie - nowy projekt informatyczny w Lesznowoli

2018-10-19 J@ w Internecie - nowy projekt informatyczny w Lesznowoli

Gmina Lesznowola dołączyła do grona instytucji, które wspierają Program Polska Cyfrowa służący wzmacnianiu cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju (szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa). Grant w wysokości 100 800,00 zł przyznał operator programu „Ja w internecie” – Fundacja Legalna...

Czytaj więcej

Erasmus +

2018-10-02 Erasmus +

ERASMUS+ w ZSP LESZNOWOLA                                                                                             ...

Czytaj więcej

Szkoła bliżej Nauki

2017-10-09 Szkoła bliżej Nauki

„Szkoła bliżej nauki” to projekt przygotowany przez Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie z mazowieckimi samorządami. Uczestniczy w nim 38 szkół z Warszawy i sześciu gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym Szkoła Podstawowa w Mrokowie. 

Czytaj więcej

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim

2017-09-21 Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim

Na terenie Powiatu Piaseczyńskiego realizowany jest projekt pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach”.  Jednym z partnerów projektu jest Gmina Lesznowola. System wczesnego ostrzegania jest system stworzony do informowania o niepożądanych zdarzeniach na tyle wcześnie, aby była możliwość działania zapobiegającego lub zmniejszającego straty.  Celem Projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców...

Czytaj więcej