56,5 mln dla Virtual WOF

Projekt Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) przygotowany przez m.st. Warszawa w partnerstwie z gminami metropolii otrzyma blisko 56,5 mln zł dofinansowania RPO WM 2014-2020. W czwartek 19 października umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk i Michał Olszewski – zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Virtual WOF to projekt wykorzystujący nowoczesne technologie informacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu, już wkrótce mieszkańcy metropolii, turyści i wszystkie osoby odwiedzające region objęty projektem,  będą mogli bezpłatnie korzystać z mobilnych rozwiązań ułatwiających poruszanie się po mieście,  zwiedzanie ciekawych obiektów turystycznych,  czy  załatwianie spraw urzędowych.

Projekt, którego liderem jest m.st. Warszawa będzie realizowany na terenie 26 gmin – w tym w gminie Lesznowola, w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim uczestniczyli także przedstawiciele kilku gminy biorących udział  w projekcie. Gminę Lesznowola reprezentowała  wicewójt Iwona Pajewska-Iszczyńska.


Uczestnicy spotkania w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie, gminę Lesznowola reprezentowała wicewójt Iwona Pajewska-Iszczyńska (trzecia z prawej). Fot. m.st. Warszawa


Aplikacje dostępne w ramach projektu Virtual WOF

e-dostępność

- nawigacja po obiektach użyteczności publicznej, zdalne pobieranie numerka kolejkowego, baza wiedzy o wydarzeniach lokalnych

e-turystyka

- przewodnik po atrakcjach turystycznych, aktualnych wydarzeniach sportowych i kulturalnych, a także ofertach gastronomicznych

e-transport

- planowanie podróży po obszarze WOF, kompleksowe informacje o transporcie publicznym

e-parkowanie

- lokalizacja wolnych miejsc parkingowych na terenie WOF

e-środowisko

- informacje o poziomie zanieczyszczenia powietrza, parametrach meto, natężeniu i strukturze ruchu drogowego, natężeniu hałasu 

W Gminie Lesznowola będą dostępne aplikacje: e-dostępność, e-turystyka, e-transport oraz e-środowisko.