Gmina Lesznowola

Aktualności UE

Samorząd Mazowsza uruchamia wsparcie dla przedsiębiorców

Samorząd Mazowsza uruchamia wsparcie dla przedsiębiorców

Od 30 lipca do 7 sierpnia br. mazowieccy przedsiębiorcy z branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej, wystawienniczej i artystycznej będą mogli składać wnioski o dotacje z Unii Europejskiej na cele obrotowe i utrzymanie płynności finansowej. Na ten cel...

więcej

Projekt "Moje kompetencje - mój sukces"

Projekt "Moje kompetencje - mój sukces"

Gmina Lesznowola w partnerstwie z Centrum Edukacyjnym IDEA przygotowuje się do realizacji projektu w ramach Działania 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

więcej

Żłobki na Mazowszu - nowy konkurs WUP!

Żłobki na Mazowszu - nowy konkurs WUP!

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił termin naboru wniosków o dofinansowanie na tworzenie żłobków w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do...

więcej

Pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców

Pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców

Pożyczki płynnościowe ze środków UE dla przedsiębiorstw Właściciele mikro-, małych i średnich firm mogą się ubiegać o unijną pożyczkę płynnościową w maksymalnej wysokości 15 mln zł. Pożyczki są bezkosztowe – przedsiębiorca będzie spłacał tylko raty...

więcej

Funduszowy Pakiet Antywirusowy

Funduszowy Pakiet Antywirusowy

Funduszowy Pakiet Antywirusowy - fundusze unijne na dofinansowanie wynagrodzeń! Informujemy, że 2,6 mld zł zostanie wydane z funduszy unijnych na dofinansowanie pensji i składek pracowników firm, którym spadły obroty. To pieniądze, które uratują prawie 500...

więcej

Dotacje na nawadnianie gospodarstwa

Dotacje na nawadnianie gospodarstwa

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. 21 lutego ruszył nabór wniosków, który potrwa do 20 kwietnia...

więcej

1 mln zł dla aktywnych społecznie na...

1 mln zł dla aktywnych społecznie na Mazowszu!

Samorząd Mazowsza ogłosił nabór dla aktywnych społecznie wspólnot lokalnych. To szansa dla kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych na uzyskanie dofinansowania na zakup sprzętu i wyposażenia.

więcej

Dotacje na ochronę zabytków

Dotacje na ochronę zabytków

Do końca lutego 2020 r. trwać będą nabory wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.

więcej