Gmina Lesznowola

Aktualności UE

Wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw

Wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc przyznawana jest w formie...

więcej

Szkolenia w marcu

Szkolenia w marcu

Centrum Przedsiębiorczości Smolna zaprasza przedsiębiorców z terenu gminy Lesznowola na szkolenia, które odbędą się w marcu 2017 r. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.  Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl

więcej

Nabór wniosków na KOLEKTORY SŁONECZNE, FOTOWOLTAIKĘ I...

Nabór wniosków na KOLEKTORY SŁONECZNE, FOTOWOLTAIKĘ I POMY CIEPŁA

9 stycznia 2017 r. ruszył nabór w ramach Programu dla osób fizycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła” ze środków Wojewódzkiego...

więcej

Szkolenia dla przedsiębiorców

Szkolenia dla przedsiębiorców

Przedsiębiorców z terenu Gminy Lesznowola zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Centrum Przedsiębiorczości Smolna. 

więcej

Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Od 30.12.2016 do 03.03.2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków w ramach Działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP - Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - Typ projektów ,,Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

więcej

Fundusze na usługi opieki zdrowotnej

Fundusze na usługi opieki zdrowotnej

30 grudnia br. rusza konkurs na realizację programu wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego w ramach  Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego  i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi...

więcej

CYKL SZKOLEŃ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

CYKL SZKOLEŃ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W całej Polsce rozpoczynają się szkolenia dla przedsiębiorców. Przedstawiciele mikro, małych, średnich i dużych firm będą mogli poszerzyć wiedzę nt. możliwości pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich. 

więcej

Środa z funduszami

Środa z funduszami

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich działające przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych zachęcają do udziału w spotkaniu informacyjnym „Środa z funduszami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej”. Tym razem zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na rozpoczęcie...

więcej