Gmina Lesznowola

Aktualności UE

1 mln zł dla aktywnych społecznie na...

1 mln zł dla aktywnych społecznie na Mazowszu!

Samorząd Mazowsza ogłosił nabór dla aktywnych społecznie wspólnot lokalnych. To szansa dla kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych na uzyskanie dofinansowania na zakup sprzętu i wyposażenia.

więcej

Dotacje na ochronę zabytków

Dotacje na ochronę zabytków

Do końca lutego 2020 r. trwać będą nabory wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.

więcej

Żłobki - w lutym rusza konkurs!

Żłobki - w lutym rusza konkurs!

Uwaga Mieszkańcy! Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie - we współpracy z m.st. Warszawa - ogłosił konkurs, w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania z funduszy europejskich na działania sprzyjające powrotowi do aktywności zawodowej rodziców maluchów...

więcej

4,5 mln na projekty edukacyjne

4,5 mln na projekty edukacyjne

Podmioty działające w Warszawie oraz 39 gminach współpracujących ze stolicą na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej mogą starać się o środki na działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży rozwijające kompetencje i umiejętności przydatne na rynku pracy....

więcej

Piknik Europejski w Warszawie

Piknik Europejski w Warszawie

To już 10. edycja Pikniku! W imieniu organizatorów - Miasta Stołecznego Warszawy i Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - serdecznie zapraszamy do udziału w tej największej imprezie plenerowej promującej projekty dofinansowane ze środków UE. 

więcej

Nowy projekt informatyczny w Lesznowoli

Nowy projekt informatyczny w Lesznowoli

180 osób będzie mogło skorzystać ze specjalistycznych szkoleń w ramach nowego projektu realizowanego w Gminie Lesznowola - Ja w internecie. Grant na realizację projektu przyznała gminie Fundacja Legalna Kultura. Rekrutacja uczestników projektu rozpocznie się  w grudniu br. 

więcej

Otwórz żłobek, klub dziecięcy

Otwórz żłobek, klub dziecięcy

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie dotyczących tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Warszawie i okolicach w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020....

więcej

MIAS MAZOWSZE 2018 W GMINIE LESZNOWOLA

MIAS MAZOWSZE 2018 W GMINIE LESZNOWOLA

Dwa sołectwa z terenu Gminy Lesznowola – Mysiadłoi Lesznowola - otrzymały wsparcie finansowe od samorządu Mazowsza w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2018.

więcej

Szkoła bliżej nauki - co słychać w...

Szkoła bliżej nauki - co słychać w projekcie?

Uczniowie z Lesznowoli bliżej nauki W roku szkolnym 2017/2018 aż 2000 uczniów i 160 nauczycieli wzięło udział w projekcie Szkoła Bliżej Nauki, realizowanym przez Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie z samorządami z Mazowsza. W naszej...

więcej