Gmina Lesznowola

Rewitalizacja

Wyjaśnienie

2018-06-07

dot. prawa pierwokupu przysługujące Gminie Lesznowola do nieruchomości położonych w obszarze rewitalizacji. 

Czytaj więcej