Gmina Lesznowola

Rewitalizacja

Wyjaśnienie

2020-04-03

dot. prawa pierwokupu przysługujące Gminie Lesznowola do nieruchomości położonych w obszarze rewitalizacji. 

Czytaj więcej