Gmina Lesznowola

Projekty wyłożone do publicznego wglądu

PGR i Radiostacja Łazy

2021-11-22

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy, zatwierdzonego uchwałą Nr 340/XXIX/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 października 2020 r. (obszar położony pomiędzy: ul. Produkcyjną, ul. Alternatywy i ul. Gruntową). 

Czytaj więcej

Nowa Wola

2021-11-22

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola, zatwierdzonego uchwałą Nr 339/XXIX/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 października 2020 r. (obszar położony pomiędzy ul. Krasickiego i ul. Szkolną).

Czytaj więcej

Kolonia Lesznowola

2021-11-22

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola, zatwierdzonego uchwałą Nr 431/XXXIX/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 maja 2021 r. (obszar położony pomiędzy: ul. Słoneczną, granicą obrębu Nowa Wola i granicą obrębu Lesznowola). 

Czytaj więcej