Gmina Lesznowola

Projekty wyłożone do publicznego wglądu

Mroków przy ul. Szkolnej

2020-02-07

Uchwała Rady Gminy Lesznowola w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków (rejon ul. Szkolnej).

Czytaj więcej