Gmina Lesznowola

Projekty wyłożone do publicznego wglądu

Mysiadło, Zgorzała, Nowa Iwiczna

2021-09-13

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Mysiadło, Zgorzała, Nowa Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr 97/IX/2019 z dnia 14 maja 2019r.

Czytaj więcej