Gmina Lesznowola

Projekty wyłożone do publicznego wglądu

Nowa Iwiczna

2020-12-28

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nowa Iwiczna

Czytaj więcej