Gmina Lesznowola

Projekty wyłożone do publicznego wglądu

Wilcza Góra

2020-01-02

Uchwała Rady Gminy Lesznowola w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra (rejon ul. Przyleśnej i kanału piaseczyńskiego).

Czytaj więcej

Lesznowola

2020-01-02

Uchwała Rady Gminy Lesznowola w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola.

Czytaj więcej