Gmina Lesznowola

Projekty wyłożone do publicznego wglądu

Magdalenka

2019-10-21

Uchwała Rady Gminy Lesznowola w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka.

Czytaj więcej