Gmina Lesznowola

Projekty wyłożone do publicznego wglądu

Łazy

2019-09-16

Uchwała Rady Gminy Lesznowola w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy.

Czytaj więcej

Stefanowo

2019-09-16

Uchwała Rady Gminy Lesznowola w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stefanowo.

Czytaj więcej

Nowa Wola

2019-09-16

Uchwała Rady Gminy Lesznowola w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola.

Czytaj więcej