Gmina Lesznowola

Projekty wyłożone do publicznego wglądu

Nowa Iwiczna ul. Jaśminowa

2018-04-30

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna(teren położony przy terenach kolejowych, w okolicach ul. Jaśminowej)

Czytaj więcej