Gmina Lesznowola

Projekty wyłożone do publicznego wglądu

Nowa Wola

2018-11-13

uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola

Czytaj więcej