Gmina Lesznowola

Projekty wyłożone do publicznego wglądu

Janczewice

2020-10-26

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Janczewice.

Czytaj więcej

 Wilcza Góra

2020-10-26

Projekt wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Wilcza Góra

Czytaj więcej

Stachowo

2020-10-12

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stachowo.

Czytaj więcej

Łoziska

2020-10-12

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łoziska.

Czytaj więcej