Atrakcje turystyczne i obiekty zabytkowe na terenie gminy Lesznowola

Derdy - park o powierzchni 12,7 ha objęty ochroną konserwatorską. W przeszłości mieścił się tam osiemdziesięciomorgowy folwark, należący do hrabiny Przeździeckiej, położony na skraju kompleksu leśnego. Dziś mieści się tam Dom Rekolekcyjny, prowadzony do 1881 r. przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które w niedalekim Walendowie mają swój dom zakonny. Pierwotnie miejsce wypoczynku, następnie Zakład Opiekuńczy i szkoła. Zespół zabudowy pomimo wielu przekształceń architektonicznych, nie zawsze wzbogacających walory tego zespołu, zachował w sobie relikty najstarszych budowli, folwarku z murowanym budynkiem stajni, drewnianego budynku zarządcy tzw. Rządcówki i dawnej szkoły – dziś Zacisze św, Józefa. Cisza, spokój, starodrzew i ściana lasu zupełnie jak w opisach s. Faustyny z 1936 r., mistyczki i orędowniczki Bożego Miłosierdzia – rozsławionej w ostatnich latach pontyfikatu Jana Pawła II. Derdy to miejsce wyjątkowe dla pielgrzymów poszukujących śladów skromnej siostry, której sława przekracza granice Polski.

Janczewice - pozostałości cmentarza żołnierzy niemieckich i rosyjskich poległych w 1914r.

Jastrzębiec - Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN Zakład Doświadczalny w Jastrzębcu (Do 29 kwietnia 2020 r. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN Zakład Doświadczalny w Jastrzębcu), teren dawnego zespołu parkowo - dworskiego. Zachował się dwór murowany z XVIII w., zabudowania gospodarcze z początku XIX w., całość pod opieką konserwatora zabytków,

Kosów - Zakład Doświadczalny Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. Na jego terenie spichlerz i dwór z 2 połowy XVIII w., pozostałości parku dworskiego

Lesznowola - zabytki: dwór z 2 połowy XVIII w., przebudowany ok. 1950r. z otaczającą go pozostałością parku podworskiego umieszczone w rejestrze Konserwatora Zabytków, Kaplica przydrożna z 1776r. z kamienną rzeźbą św. Jana Niepomucena usytuowana obecnie przy kaplicy rzymskokatolickiej,

Łazy II - pozostałość parku podworskiego z XVIII w., pomniki przyrody - 2 jesiony wyniosłe. Dominującym elementem nad miejscowością jest stacja nadawcza Polskiego Radia zbudowana w 1931r. przez włoską firmę Marconi. Była wówczas najwyższym masztem radiowym na świecie. Odbudowana po II wojnie światowej, rozbudowana w 1949r. do wysokości 335 m osiągnęła po raz drugi wysokość najwyższą na świecie.

Magdalenka - w pobliżu odbyły się w latach 1988 - 1989 rozmowy poprzedzające "okrągły stół" pomiędzy Lechem Wałęsą a Czesławem Kiszczakiem. W magdaleńskim lesie pomnik ku czci rozstrzelanych w 1942 więźniów z Pawiaka i Ravensburck. Przy parafii p.w. Marii Magdaleny znajduje się "Centrum Odnowy w Duchu Świętym".

Mroków - park krajobrazowy (o pow. 4,1 ha) pochodzący z XIX w. Z ciekawym drzewostanem pod względem kolorystycznym z trzema pomnikami przyrody - wiązami szypułkowymi. W otoczeniu parku drewniany dwór z XVIII w. Całość pod opieką konserwatorską.

Nowa Iwiczna - osiedle powstało w 1801r. jako kolonia niemiecka z 15 obejściami.

Nowa Wola - miejscowość o charakterze rolnym, pierwsza wzmianka z 1474r. Stara Iwiczna - miejscowość powstała na bazie osiedla z 1801r. - kolonii niemieckiej. W 1893r. zakończono budowę murowanego kościoła neogotyckiego istniejącego do dziś. Obok cmentarza ewangelicko-augsburski z 1850r.

Stara Iwiczna - miejscowość datowana na 1801 rok, kiedy to powstała kolonia niemiecka o nazwie Alt Ilvesheim (nazwa Stara Iwiczna funkcjonuje od 1810 roku). Na terenie miejscowości kościół poewangielicki neogotycki kościół z 1893 roku (dziś parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Zesłania Ducha Św) oraz cmentarz, gdzie znajdują się stare groby ewangelickich kolonistów i ich potomków.

Wilcza Góra - Jazgarzewszczyzna - zespół stanowisk archeologicznych będących śladami osadnictwa z młodszej epoki kamienia, z wczesnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.

Władysławów - wieś powstała w 1867r. Na terenie 4 pomniki przyrody - dęby szypułkowe.

Zamienie - resztki parku podworskiego z pomnikiem przyrody - 200-letnim wiązem szypułkowym.

Zgorzała - u zbiegu ulic Raszyńskiej i Postępu stary drewniany krzyż (z 1896r.) wystawiony podczas epidemii cholery.