Nowoczesne obiekty sportowe, liczba organizowanych imprez, sukcesy zawodników oraz wysokie nakłady na sport pozwalają na stwierdzenie, iż Lesznowola jest sportową gminą. Potwierdzeniem tego jest wielokrotne wyróżnienie "Sportowa Gmina" oraz wyróżnienie Starosty Piaseczyńskiego dla Dyrektora ds. Sportu w Gminie Lesznowola - za wkład w upowszechnianie sportu na terenie powiatu.
W Gminie Lesznowola sportem i rekreacją zajmuje się Centrum Sportu, którego jednym z działań statutowych jest koordynacja
i organizacja działalności sportowo – rekreacyjnej. Na stanowisku Dyrektora ds. sportu i rekreacji zatrudniony jest p. Rafał Skorek – Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie, który posiada dyplom Menedżera Sportu. Rafał Skorek był zawodnikiem zespołów I oraz II ligi siatkówki i do tej pory czynnie uprawia ten sport. Do zadań Dyrektora ds. sportu i rekreacji należy sprawowanie nadzoru nad pozalekcyjną działalnością sportowo — rekreacyjną w szkołach, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych w oparciu o funkcjonującą bazę sportową, współpraca z klubami sportowymi działającymi na terenie gminy.

Imprezy sportowe i rekreacyjne organizowane w gminie

Mieszkańcy mają możliwość uprawiania różnych dyscyplin sportowych w aktywnie działających klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej. Gmina Lesznowola wraz z Centrum Sportu w Lesznowoli podejmuje szereg działań promujących kulturę fizyczną poprzez organizowanie otwartych zawodów i turniejów. Kalendarz imprez sportowych opracowywany jest przez Dyrektora ds. Sportu i Rekreacji w Lesznowoli. W rocznym programie imprez znajdują się zawody Szkół Podstawowych rozgrywane w ramach rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego nazywane Mistrzostwami Gminy Lesznowola, zawody powiatu piaseczyńskiego i międzypowiatowe oraz imprezy cykliczne, takie jak:
• Miting Lekkoatletyczny Gminy Lesznowola,
• Minimaraton Niepodległości o Puchar Wójta Gminy Lesznowola,
• Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej,
• Międzyprzedszkolna Spartakiada "Jastrzębiec",
• Memoriał im. Marcina Rowińskiego w Piłce Nożnej,
• Edycja Rozgrywek Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lesznowola,
• Turniej Piłki Siatkowej Amatorów,
• Turniej Piłki Siatkowej Młodzików i Młodziczek,
• Międzynarodowy Turniej Młodzików i Dzieci w JUDO o Puchar Wójta Gminy Lesznowola,
• Tataspartakiada Niepełnosprawnych,
• Zawody wędkarskie w Łazach i Mysiadle,
• Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego Grand Prix Polski,
jak również liczne festyny w sołectwach z elementami sportowo-rekreacyjnymi.

Kluby sportowe

Na terenie Gminy Lesznowola działa 6 Uczniowskich Klubów Sportowych oraz dwa Kluby Sportowe, które specjalizują się w wielu dyscyplinach sportowych

LUKS "SET" Lesznowola posiada sekcje: piłki siatkowej, piłki nożnej, lekkoatletyczną. Siatkarze są do dzisiaj chlubą Gminy Lesznowola, odnosząc znaczące sukcesy nie tylko na poziomie gminy i powiatu, ale województwa i Polski.
UKS Iwiczna prowadzi trzy sekcje: piłki nożnej, judo i gimnastyki. Przy współudziale tego klubu organizowane są: Międzynarodowy Turniej Judo oraz Memoriał im. Marcina Rowińskiego w Piłce Nożnej.

UKS Lolek. Jednym z założeń powstania klubu było integrowanie młodzieży z terenów byłych PGR-ów z młodzieżą z rodzin dobrze sytuowanych. Obecnie w klubie są 2 sekcje: piłka nożna, oraz sekcja ścianki wspinaczkowej. Trenerem piłki nożnej jest Piotr Czachowski, który przekazuje doskonale swe wieloletnie doświadczenie młodym sportowcom.

MUKS Krótka Mysiadło
Najmłodszy klub, który zaczął szkolenie w zakresie piłki siatkowej.

"KAROL" Kosów
Klub powstał 2005 roku i ma sekcje piłki nożnej i pływacką. Rocznik 94 - 96 oraz 97-98.Trenerem jest osoba posiadająca dyplomy instruktora pływania i piłki nożnej.

KS "Walka" Kosów. Działa od 1995 roku i prowadzi sekcje piłkarskie począwszy od trampkarzy przez seniorów (A klasa) aż po zespół oldboyi, które zarejestrowane są w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej.

KS Entre.pl Team. Do klubu należą zarówno utytułowani zawodnicy, jak i zaawansowani amatorzy. Entre.pl Team specjalizuje się w długodystansowych biegach ulicznych, przełajowych i górskich, maratonach i ultramaratonach. Zawodnicy klubu startują również w biegach na orientację, rajdach przygodowych i zawodach triathlonowych.

Organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się sportem otrzymują środki z budżetu gminy na prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży, a także dorosłych. Również z budżetu dofinansowywane są obozy sportowe. Odbywa się to w ramach otwartych konkursów ofert w oparciu o gminny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Place zabaw i rekreacji oraz boiska sportowe (niezależne od obiektów oświatowych)
Na terenie Gminy Lesznowola znajduje się obecnie 21 placów zabaw i rekreacji (jest to ewenement wśród gmin wiejskich) oraz 10 boisk sportowych, które są do dyspozycji dzieci i młodzieży. Wszystkie place zabaw posiadają atesty i są ogrodzone, jak również zostały przebadane przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Sanepid - są więc bezpieczne.

Ścieżki rowerowe
Ścieżki pieszo-rowerowe to ochrona czystego powietrza, walka z hałasem i propagowanie rekreacji, stylu życia oraz zminimalizowanie negatywnych oddziaływań człowieka na przyrodę. Wybudowaliśmy 8821m tras do czynnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Naszej Gminy.