Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, iż w przypadku zdarzeń losowych lub związanych z warunkami atmosferycznymi,
prosimy o zgłaszanie wniosków w pierwszej kolejności do:

Powiatowe Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego,
Piaseczno, ul. Staszica 19 (w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej) 
Dyżur całodobowy: tel. (22) 737 07 63,

a następnie do pracowników Urzędu Gminy Lesznowola odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w gminie:
Mariusz Jurek - Inspektor ds. wojskowych: tel. (22) 708 91 38, 
tel. kom. 603 115 897  (w godzinach pracy urzędu)

Agnieszka Dziuba - Inspektor ds. oc i zarządzania kryzysowego

tel. (22) 708 91 38
tel. kom. 661 709 914 (w godzinach pracy urzędu)


INFORMACJE W SPRAWIE POLOWAŃ


ASF - jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi Głównego Inspektoratu Weterynarii.


Więcej informacji:

  • Główny Inspektorat Weterynarii - ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, tel. (22) 623 17 17, 623 20 89, faks. 22 623 14 08, mail: wet@wetgiw.gov.pl
  • Powiatowy Lekarz Weterynarii - ul. Orężna 9, 05-500 Piaseczno, tel./faks 22 756 76 62SZANOWNI PAŃSTWO,  MIESZKAŃCY GMINY LESZNOWOLA !

Okres jesienno-zimowy to czas na przygotowanie swoich nieruchomości i zabezpieczenie ich przed skutkami częstych i długotrwałych opadów deszczu. Zgodnie z przepisami każdy właściciel ma obowiązek zagospodarować wody opadowe na własnym terenie poprzez:

  • budowę systemów odwodnienia,
  • budowę zbiorników retencyjnych
  • budowę studni chłonnych.

Nagromadzona woda w w/w zbiornikach powinna być systematycznie usuwana tak by podczas opadów deszczu mogły one spełniać swoją rolę.
Ponadto pragnę podkreślić, iż teren Naszej Gminy jest zmeliorowany. Sprawnie działający system melioracyjny zabezpiecza nasze domy przed zalaniem i podtopieniami. Ale sprawnie działająca melioracja to czyste i drożne rowy oraz drożny system drenarski.

Pamiętajmy zatem, że:

  • zabronione jest zanieczyszczanie rowów melioracyjnych poprzez wysypywanie do nich trawy,  gałęzi, odpadów budowlanych czy też odpadów płodów rolnych,
  • zabronione jest również niszczenie systemu drenarskiego podczas prowadzenia robót ziemnych.

W Naszej Gminie została powołana Gminna Spółka Wodna, która prowadzi systematyczne prace związane z utrzymaniem rowów melioracyjnych i naprawą sieci drenarskiej.

Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo naszych gospodarstw jest naszym wspólnym obowiązkiem.

            Serdecznie pozdrawiamy

                                                        Bogdan Dąbrowski , tel. 603 115 897

         Agnieszka Dziuba , tel. 661 709 914