Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zdarzeń losowych lub związanych z warunkami atmosferycznymi, wnioski w pierwszej kolejności należy zgłaszać o Powiatowego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego, a w następnej do pracowników Urzędu Gminy Lesznowola odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w gminie. 

 1. Powiatowe Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego
Piaseczno, ul. Staszica 19 (w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej) 
Dyżur całodobowy: tel. (22) 737 07 63

        2. Urząd Gminy Lesznowola 

 • Mariusz Jurek - Inspektor ds. wojskowych: tel. (22) 708 91 38, tel. kom. 603 115 897 (w godzinach pracy Urzędu)
 • Agnieszka Dziuba - Inspektor ds. OC i zarządzania kryzysowego, tel. (22) 708 91 38, tel. kom. 661 709 914 (w godzinach pracy Urzędu)


ZWIERZĘCE SOS 

Przypominamy o obowiązujących telefonach alarmowych w przypadku znalezienia na terenie naszej Gminy  błąkających się, rannych lub padłych zwierząt.


ZGŁOSZENIA ZWIERZĄT DOMOWYCH - BEZDOMNYCH LUB PO WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH

 • Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

pon. 9.30-17.30, wt.-pt. 8.00-16.00- tel. (22) 708 92 08

 • Komisariat Policji w Lesznowoli- (47) 724 58 40, (47)  724 58 43


ZGŁOSZENIA ZWIERZĄT PADŁYCH DOMOWYCH I DZIKICH (dot. zwierząt znalezionych na działkach i drogach gminnych)

 • Referat Gospodarki Komunalnej 

pon. 9.30-17.30, wt.-pt. 8.00-16.00- tel. 512 582 128, 513 525 302

 • Komisariat Policji w Lesznowoli- tel. (47) 724 58 40, (47)  724 58 43


ZGŁOSZENIA ZWIERZĄT DZIKICH, ZABŁĄKANYCH LUB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH

 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - tel. (22) 737 07 63 

DANE KONTAKTOWE DO SŁUŻB W PRZYPADKU SYTUACJI KRYZYSOWYCH SPOWODOWANYCH NAGŁYMI ZDARZENIAMI POGODOWYMI (PODTOPIENIA, ZALANIA, ZWALENIA DRZEW ITP.)
ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH

SZANOWNI PAŃSTWO,  MIESZKAŃCY GMINY LESZNOWOLA !

Okres jesienno-zimowy to czas na przygotowanie swoich nieruchomości i zabezpieczenie ich przed skutkami częstych i długotrwałych opadów deszczu. Zgodnie z przepisami każdy właściciel ma obowiązek zagospodarować wody opadowe na własnym terenie poprzez:

 • budowę systemów odwodnienia,
 • budowę zbiorników retencyjnych
 • budowę studni chłonnych.

Nagromadzona woda w w/w zbiornikach powinna być systematycznie usuwana tak by podczas opadów deszczu mogły one spełniać swoją rolę.
Ponadto pragnę podkreślić, iż teren Naszej Gminy jest zmeliorowany. Sprawnie działający system melioracyjny zabezpiecza nasze domy przed zalaniem i podtopieniami. Ale sprawnie działająca melioracja to czyste i drożne rowy oraz drożny system drenarski.

Pamiętajmy zatem, że:

 • zabronione jest zanieczyszczanie rowów melioracyjnych poprzez wysypywanie do nich trawy,  gałęzi, odpadów budowlanych czy też odpadów płodów rolnych,
 • zabronione jest również niszczenie systemu drenarskiego podczas prowadzenia robót ziemnych.

W Naszej Gminie została powołana Gminna Spółka Wodna, która prowadzi systematyczne prace związane z utrzymaniem rowów melioracyjnych i naprawą sieci drenarskiej.

Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo naszych gospodarstw jest naszym wspólnym obowiązkiem.            Serdecznie pozdrawiamy 

                                                               Agnieszka Dziuba, tel. 661 709 914   

Mariusz Jurek, tel. 603 115 897